นักวิชาการ ชี้ "สูบกัญชา" ร่วมยาสูบ ส่งผลไม่เลิกสูบ เสี่ยงรับสารพิษเพิ่ม

นักวิชาการ ชี้ "สูบกัญชา" ร่วมยาสูบ ส่งผลไม่เลิกสูบ เสี่ยงรับสารพิษเพิ่ม

นักวิชาการ ชี้ "สูบกัญชา" ร่วมยาสูบ ส่งผลไม่เลิกสูบ เสี่ยงรับสารพิษเพิ่ม เผยแพร่: 23 เม.ย. 2562 19:26 โดย: ผู้จัดการออนไลน์ ศจย.ชี้งานวิจัย ใช้ "กัญชา" ร่วมยาสูบ ส่งผลตัดสินใจไม่เลิกสูบ เสี่ยงได้รับสารพิษเพิ่มขึ้นชัดเจน บางงานวิจัยพบทำให้หันมาสูบยาสูบเพิ่มขึ้น | ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

กล่าวถึงกรณีการใช้กัญชาเพื่อการเลิกยาสูบ ว่า ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในเรื่องของการนำกัญชามาเกี่ยวข้องกับยาสูบ เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์หรืองานวิจัยที่ยืนยันชัดเจนถึงผลที่เกิดจากการสูบกัญชาเพื่อการเลิกยาสูบ แต่มีผลงานวิจัยในวารสารทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา ชื่อ Clinical Psychiatry ปีพ.ศ.2561 พบว่า ‘การสูบกัญชา’ ทำให้ผู้ไม่เคยสูบยาสูบหันมาสูบยาสูบมากขึ้น ผู้ที่เลิกสูบยาสูบหันกลับมาสูบยาสูบใหม่ และคนสูบยาสูบอยู่แล้วก็ยังคงสูบยาสูบต่อไป

"และที่น่าเป็นห่วงมาก คือ ‘การนำกัญชามาใช้ร่วมกับยาสูบ’ ซึ่งผลการวิจัยในต่างประเทศยืนยันชัดเจนว่า ‘การใช้กัญชาร่วมกับยาสูบจะส่งผลต่อการตัดสินใจไม่เลิกใช้ยาสูบ’ โดยมีการใช้ใบยาสูบห่อกัญชา ทำให้การใช้ยาสูบเป็นเรื่องปกติ จากข้อมูลของสถาบันยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ในสหรัฐอเมริกา พบว่า ‘ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้กัญชาร่วมกับยาสูบ’ คือ 1) ใช้กัญชาร่วมกับยาสูบส่งผลต่อการเลิกกัญชาได้ยากขึ้น 2) พบโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมากขึ้นกว่าการบริโภคยาสูบแต่เพียงอย่างเดียว 3) เสี่ยงต่อการได้รับสารพิษเพิ่มขึ้นและการได้รับคาร์บอนมอนอกไซด์สูงกว่าผู้ใช้ยาสูบเพียงอย่างเดียว 4) เกิดปัญหาการเรียนรู้และความจำเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้กัญชาแต่เพียงอย่างเดียว และ 5) ใช้กัญชาร่วมกับยาสูบในระหว่างตั้งครรภ์เพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดมากกว่าการใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง" ศ.นพ.รณชัย กล่าว

ศ.นพ.รณชัย กล่าวว่า เรื่องกัญชาเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทย และเป็นเรื่องน่ายินดีถ้าจะมีการพัฒนาศึกษาวิจัยในเรื่องของการใช้เพื่อทางการแพทย์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายยาเสพติดที่แก้ไขใหม่ แต่เรื่องยาสูบมีผลการศึกษาชัดเจนแล้วถึงผลกระทบต่อการใช้ร่วมกับกัญชาซึ่งส่งผลร้ายต่อสุขภาพของประชาชน จึงอยากฝากเรื่องนี้ให้สังคมได้รับทราบ

Credit : https://mgronline.com/qol/detail/9620000039477


พิมพ์