เตือนสิงห์อมควันสูบบุหรี่นานๆครั้ง สูบเพื่อเข้าสังคม ไม่ลดเสี่ยงเสียชีวิตจากพิษบุหรี่

เตือนสิงห์อมควันสูบบุหรี่นานๆครั้ง สูบเพื่อเข้าสังคม ไม่ลดเสี่ยงเสียชีวิตจากพิษบุหรี่

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  ข่าวเผยแพร่: วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที) | เตือนสิงห์อมควันสูบบุหรี่นานๆครั้ง สูบเพื่อเข้าสังคม ไม่ลดเสี่ยงเสียชีวิตจากพิษบุหรี่

งานวิจัยยืนยันการสูบบุหรี่เป็นครั้งคราวหรือนานๆครั้ง เช่น สูบเป็นบางวัน สูบเวลามีงานเลี้ยงสังสรรค์ สูบเพื่อเข้าสังคม หรือสูบน้อยมวนในแต่ละวัน ยังคงเสี่ยงเสียชีวิตจากโรคจากบุหรี่ เช่น มะเร็งปอด หัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ สูงกว่าคนไม่สูบบุหรี่ถึง 72% และอายุเฉลี่ยสั้นกว่าคนไม่สูบบุหรี่ถึง 5 ปี
ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้เปิดเผยงานวิจัยจากวารสารการแพทย์ American Journal of Preventive Medicine ที่ตีพิมพ์เมื่อ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 ที่ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจสุขภาพของคนในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 70,900 คน ที่เริ่มเก็บข้อมูลระหว่าง ปีพ.ศ.2534-2538 โดยนำข้อมูลสำรวจมาเปรียบเทียบกับข้อมูลสาเหตุการตายถึงปีพ.ศ.2554 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่เป็นครั้งคราวกับความเสี่ยงต่อการเสี่ยงชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ พบกลุ่มที่สูบบุหรี่จำนวนน้อยหรือไม่ได้สูบบุหรี่ทุกวัน (โดยเฉลี่ยสูบไม่เกินเดือนละ 15 วันหรือไม่เกิน 50 มวน) เสี่ยงเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่เลยถึง 72%
งานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยหลายงานในหลายประเทศก่อนหน้าที่พบว่า ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในคนที่สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวสูงพอๆกับคนที่สูบบุหรี่ประจำ นอกจากนี้กรณีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดในคนที่สูบบุหรี่แม้จะต่ำกว่าคนที่สูบบุหรี่ประจำ แต่ก็ยังสูงกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เลย 3-5 เท่า
ดร.พญ.เริงฤดี แสดงความเป็นห่วงในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้เข้าสู่เทศกาลฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เนื่องจากคนที่สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวหรือสูบเฉพาะในงานเลี้ยงสังสรรค์ หรือสูบเพื่อเข้าสังคม มักจะไม่จัดตัวเองอยู่ในกลุ่มคนสูบบุหรี่ โดยมักเข้าใจผิดที่ว่าสูบบุหรี่แบบไม่ประจำเช่นนี้ไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากนัก และมักจะทำให้คนกลุ่มนี้หลุดจากการคัดกรองคนสูบบุหรี่เพื่อเข้ารับบริการเลิกบุหรี่ ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจของประเทศไทย ปีพ.ศ.2560 พบคนไทย 1.3 ล้านคนสูบบุหรี่แบบนานๆครั้ง คิดเป็น 12% ของคนสูบบุหรี่ทั้งหมด โดยในกลุ่มนี้จะสูบบุหรี่โดยเฉลี่ย 5 มวนต่อวัน

อ้างอิง:

  • Maki Inoue-Choi, et al. (2018). Non-Daily Cigarette Smokers: Mortality Risks in the U.S. American Journal of Preventive Medicine. Published 24 October 2018. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2018.06.025.
  • Rebecca E. Schane, et al. (2010). Health Effects of Light and Intermittent Smoking: A Review. Circulation. 121 (13): 1518-1522.

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: หริสร์ ทวีพัฒนา นักวิชาการ ศจย. โทรศัพท์ 061-7244411 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


พิมพ์