ประกาศผลจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัทรับจัดงานประชุม...

27 June 2017

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) ภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างบริษัทรับจัดงานประชุมและการจัดบูธนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ และบูธนิทรรศการของหน่วยงานภาคีในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ ฯ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประมาณประชุมฯ 1,000 คน
บัดนี้จึงขอประกาศผลผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท เมจิกไอเดีย จำกัด

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner