ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Tuesday, 13 June 2017 11:34

17th World Conference on Tobacco or Health

Rate this item
(0 votes)

ศจย. ประกาศสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมนานาชาติ 17th World Conference on Tobacco or Health (WCTOH 2018)
ระหว่างวันที่ 7 - 9 March 2018  ณ Cape Town, South Africa (ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้)

ศูนย์วิจัยและจัดการเรียนรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยไทยให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุมยาสูบ กับนักวิจัยต่างประเทศในงานประชุมระดับนานาชาติเพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาการควบคุมยาสูบของประเทศไทยต่อไป
อนึ่ง ศจย. เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมนานาชาติ 17th World Conference on Tobacco or Health (WCTOH 2018) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2018 ณ Cape Town, South Africa (ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้) โดยผู้จัดการประชุมนานาชาติ WCTOH 2018 จะปิดการรับ Abstract ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2018
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน

  1. เป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก ศจย. หรือผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก สสส., นักวิชาการ ศจย., และเป็นกรรมการของ ศจย. โดยผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการสนับสนุนของ ศจย.
  2. ผลงานได้รับการตอบรับจากผู้จัดประชุมให้นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม 17th World Conference on Tobacco or Health (WCTOH 2018) และระบุแหล่งทุนสนับสนุนร่วมว่ามาจาก ศจย. (ตามรูปแบบที่ผู้จัดการประชุมประกาศ)

เอกสารอื่นเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดด้านล่างค่ะ
หมายเหตุ : ผลการพิจารณาของ ศจย. ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
ผู้สนใจขอรับทุนจาก ศจย. สามารถส่งใบสมัครการขอรับทุน และส่งบทคัดย่องานวิจัยให้กับ ศจย. ภายใน วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ศจย. จะประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนของ ศจย. ไปนำเสนอผลงาน บนเวปไซด์ www.trc.or.th ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และจะประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุนวันที่ 20 กันยายน 2560
ติดต่อผู้ประสานงาน : คุณพิมลรัตน์ แซ่ตั้ง ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 0-2354-5346 โทรสาร : 0-2354-5347 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read 381 times

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC