ศจย.ขอประณามการกระทำที่พยายามทำลายชื่อเสียงของนักวิชาการที่แสดงความจริงให้สังคมรับทราบเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า

ศจย.ขอประณามการกระทำที่พยายามทำลายชื่อเสียงของนักวิชาการที่แสดงความจริงให้สังคมรับทราบเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า

กรณีเฟสบุ๊คเพจ “บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร” ลงข้อความเพื่อทำลายชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ ศ.ดร.Stanton Glantz ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก ที่เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “E-cigarettes: A Global Public Health Emergency” ใน การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 18

จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

 Dr. Stanton GlantzFB

ทาง ศจย. ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้

  1. คดีเมื่อ ปีค.ศ.2017 ยุติลงโดยการยอมความของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจากข้อสรุปในคดีไม่พบว่า ศ.ดร.Stanton Glantz มีความผิด ทางมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก มีการจ่ายเงินค่าเสียหายไปจริง แต่เป็นการจ่ายภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ที่หากคดีมีการยืดเยื้อจำนวนเงินที่ทางมหาวิทยาลัยต้องใช้ในการดำเนินคดีอาจจะมีค่าสูงกว่า ทั้งนี้การจ่ายเงินของทางมหาวิทยาลัยครั้งนี้ไม่ได้มีการมาไล่เบี้ยกับ ศ.ดร.Stanton Glantz จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าท่านไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา
  2. การที่ไม่ใส่ชื่อนักวิจัยในผลงานที่ตีพิมพ์ในฐานะผู้วิจัยร่วม เนื่องมาจากนักวิจัยคนดังกล่าวปฏิเสธที่จะให้ใส่ชื่อของเธอลงไปในงานวิจัยเอง ไม่ได้มีการแก้แค้นตามที่กล่าวหา
  3. คดีเมื่อ ปีค.ศ.2018 ปัจจุบันคดียังไม่สิ้นสุด เนื่องจากทางผู้ที่กล่าวหายังให้การไม่เสร็จสิ้น เนื่องจากเธอต้องเดินทางตลอดเวลา จึงไม่มีเวลามาให้การต่อศาลทำให้คดีนี้อยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการพิจารณา
  4. เกี่ยวกับนักวิจัยจาก American Cancer Society (ACS) ที่ทางเพจบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร ได้กล่าวอ้าง ไม่มีมูลความจริง เนื่องจาก ศ.ดร.Stanton Glantz ทำงานใกล้ชิดกับ ACS และหัวหน้าโครงการควบคุมยาสูบของ ACS ก็ยังเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาของศูนย์วิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก ที่ ศ.ดร.Stanton Glantz เป็นผู้อำนวยการ

พิมพ์