สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และเครือข่ายเยาวชน

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และเครือข่ายเยาวชน

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และเครือข่ายเยาวชน ขอบคุณตำรวจสอบสวนกลาง ที่จับกุมร้านค้าบุหรี่ไฟฟ้าท้าทายกฎหมาย เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2565 นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส ผู้แทนสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า ขอขอบคุณ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและทีมงาน

ที่จับกุมร้านขายบุหรี่ไฟฟ้ากลางเมืองเลย เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ที่ผ่านมา ฐานความผิดฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่กำหนดห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นนโยบายที่แนะนำโดยองค์การอนามัยโลก และรัฐบาลไทยได้ยึดนโยบายนี้มาตั้งแต่ปี 2558 การฝ่าฝืนกฎหมายกระทำอย่างโจ่งแจ้ง ทั้งการขายออนไลน์ การขายตามตลาดนัด ทั้งกลางวันและกลางคืน และที่ท้าทายกฎหมายมากที่สุดคือการเปิดร้านขายอย่างเปิดเผย ซึ่งกรณีที่ตำรวจสอบสวนกลาง ทำการจับกุมที่จังหวัดเลยนั้น ข้อเท็จจริงแล้วมีการเปิดร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าในอีกหลายจังหวัด โดยมีสมาชิกของเครือข่ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในจังหวัดต่าง ๆ ร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่อง

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) กล่าวว่า ในนามของคนรุ่นใหม่ ขอขอบคุณกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ให้ความสำคัญการจับตรวจจับผู้ค้าขายบุหรี่ไฟฟ้า เพราะบุหรี่ไฟฟ้าระบาดมากขึ้นในเด็กและเยาวชนเกือบทุกจังหวัด สาเหตุจากเข้าถึงง่าย ทั้งทางออนไลน์ และที่วางขายอย่างผิดกฎหมาย ที่ผ่านมา ยท. พยายามระดมพลังเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องถึงอันตรายของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้ามีการให้ข้อมูลที่บิดเบือน ทำให้เยาวชนเข้าใจผิด คิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยจึงเข้าไปสูบจนเกิดการเสพติด ตนและภาคีเครือข่ายคนรุ่นใหม่ จะขอเข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแทนเยาวชนไทย ที่ท่านได้ดำเนินการเรื่องนี้ และขอความกรุณาท่านได้ประสานให้มีการดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนขายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ด้วย จะเป็นคุณูปการต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่ง

credit : https://www.lokwannee.com/web2013/?p=442094


พิมพ์