"แพทยสมาคมฯ" ค้านบุหรี่ไฟฟ้า จี้นายกฯปราม"ชัยวุฒิ"ออกหน้าหนุน ย้ำก่อโทษสารพัด

"แพทยสมาคมฯ" ค้านบุหรี่ไฟฟ้า จี้นายกฯปราม"ชัยวุฒิ"ออกหน้าหนุน ย้ำก่อโทษสารพัด

เมื่อวันที่ 6 ตค.64 ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะแพทย์จากราชวิทยาลัย 14 แห่ง สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี เพื่อปรามนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมาย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา และมีท่าทีสนับสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเต็มที่ ขณะที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ต่างยืนยันนโยบายไม่นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า

ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร กล่าวว่า ข้อเท็จจริงของบุหรี่ไฟฟ้านั้น ยืนยันว่าไม่ใช่สินค้าปกติ แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อุตสาหกรรมยาสูบผลิตขึ้นเพื่อเสริมการตลาดทดแทนบุหรี่มวน โดยมีผลวิจัยทั่วโลกพิสูจน์ว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่างชัดเจน เช่น สหรัฐอเมริกาที่อนุญาตสูบแบบถูกกฎหมาย พบว่าเยาวชนใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งไม่ใช่นักสูบหน้าเก่า แต่เป็นนักสูบหน้าใหม่จากการให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์มอมเมา ส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่สูบควบกันทั้ง 2 อย่าง เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่เลิกได้ยากมาก มีผลให้เกิดการอักเสบและตีบตันของหลอดเลือดในระบบการไหลเวียนและหัวใจ รวมถึงการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ และต้องการการรักษาที่มีราคาแพง ทำลายสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนและผู้ใกล้ชิดที่จะได้รับไอสารพิษ ส่วนน้ำยามีการเติมกลิ่นจากสารสกัดดอกไม้และผลไม้ ทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มความนิยม เมื่อมีกระบวนการเผาไหม้จากขดลวดให้ความร้อน ทำให้เกิดสารก่อมะเร็งหลายชนิด

Credit : https://www.posttoday.com/social/general/664928


พิมพ์