การเลิกบุหรี่ส่งผลดีต่อสถานประกอบการ

การเลิกบุหรี่ส่งผลดีต่อสถานประกอบการ

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายแรงงาน จัดการเสวนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ "บุหรี่เลิกได้ 100%" เพื่อส่งต่อประสบการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการท่ามกลางสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ต้องเฝ้าระวังทั้งเรื่องของโรคระบาดและโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่

การเลิกบุหรี่ส่งผลดีต่อสถานประกอบการ พลตรี ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล รองประธานคณะอนุกรรมการแรงงาน ฝ่ายสถานประกอบการ กล่าวว่า ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้การสูบบุหรี่ถูกเชื่อมโยงกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มากขึ้น เพราะควันบุหรี่มีสารเคมีกว่า 7,000 ชนิด มีสารพิษกว่า 250 ชนิด มีสารก่อมะเร็ง 70 ชนิด และเป็นตัวทำลายปอด ทำให้ปอดมีสภาพที่อ่อนแอลง ภูมิต้านทานต่ำ เมื่อติดเชื้อแล้วก็ส่งผลต่ออาการที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนถึงขั้นปอดอักเสบ ยืนยันได้จากข้อมูลการระบาดในระยะแรกที่ประเทศจีน ที่พบการรายงานว่า คนที่ป่วยแล้วมีอาการหนัก มักจะเป็นเพศชายที่สูบบุหรี่เป็นเวลานาน ส่งผลให้องค์การอนามัยโลกและสหราชอาณาจักร เผยแพร่ข้อมูลในวารสารทางการแพทย์ที่แนะนำว่า ให้เลิกการสูบบุหรี่ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จนเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก องค์การอนามัยโลกก็ออกมาย้ำอีกครั้งว่า คนสูบบุหรี่ เสี่ยงโควิด จึงขอให้เลิกบุหรี่

ขณะเดียวกันในประเทศไทยเองจากการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ ของศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล พบว่า ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 คนไทยลดการสูบบุหรี่ลง มีสาเหตุหลักมาจากรายได้ที่ลดลง แต่วิธีการเลิกนั้นกว่าร้อยละ 57.63 คือลดจำนวนการสูบลง หักดิบเลิกสูบทันทีร้อยละ 34.41 แต่การรับคำแนะนำเพื่อเลิกบุหรี่นั้นอยู่ที่ร้อยละ 3.39 สะท้อนภาพว่า ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ติดบุหรี่จากความเครียดและความกลัว ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงบริการเลิกสูบบุหรี่กันมากขึ้น โดยหากยิ่งเลิกสูบได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี จากกงานวิจัยในสหราชอาณาจักรพบว่า หากเลิกสูบบุหรี่ในช่วงอายุ 30 ปีได้ จะมีอายุยืนขึ้น 10 ปี แต่หากเลิกไปในช่วงอายุ 60 ปี จะมีอายุยืนขึ้นเพียง 3 ปีเท่านั้น

ส่วนประเด็นบุหรี่ไฟฟ้านั้น องค์การอนามัยโลกยืนยันแล้วว่า ไม่สามารถป้องกันการติดโควิดได้ อย่างที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผิด ๆ กันมา และยังมีส่วนทำร้ายปอดอีกด้วย พร้อมระบุว่า ไม่ว่าในอนาคตจะมีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบได้หากขึ้นต้นด้วยคำว่า "บุหรี่" ย่อมไม่เป็นสิ่งดีต่อร่างกายทั้งนั้น

Credit : https://tinyurl.com/4pa7ecrf


พิมพ์