เครือข่ายต้านยาสูบ ขอบคุณรัฐบาลคงนโยบายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า

เครือข่ายต้านยาสูบ ขอบคุณรัฐบาลคงนโยบายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ นำโดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมออกแถลงการณ์ “ขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้กลุ่มวิชาชีพแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า”

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี กล่าวว่า ในฐานะแพทย์ บุคลากรสาธารณสุขทุกสาขา และบุคลากรจากหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น องค์กรด้านการศึกษา ด้านแรงงาน เครือข่ายพระสงฆ์ ศิลปินดารา มหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม มีความเชื่อมั่นและสนับสนุนรัฐบาลไทยห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าว่าเป็นนโยบายที่ถูกต้องแล้ว ในหลักการที่ว่า “หน้าที่หลักของรัฐบาลคือการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะจากสินค้าเสพติดที่ทำลายสุขภาพ เช่น บุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบชนิดใหม่ๆ” เพราะเมื่อประชาชนเกิดการเสพติดยาสูบเหล่านี้แล้ว ส่วนใหญ่จะเสพติดไปตลอดชีวิต ประสบการณ์จากยาสูบชนิดเดิม ครึ่งหนึ่งของคนที่เลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ จะเกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งประเทศไทยมีคนที่เสียชีวิตจากยาสูบปีละกว่า 6 ล้านคน

“หลายๆ ฝ่ายในสังคมไทย ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนพยายามช่วยกันลดจำนวนคนสูบบุหรี่ชนิดธรรมดา จึงไม่ต้องการให้ประชาชน เยาวชนกลุ่มใหม่ที่เสพติดบุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ๆ เข้ามาซ้ำเติมปัญหาเก่าที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน หวังว่าคำชี้แจงนี้จะสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้น ทั้งรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติ สมาพันธ์มีสมาชิกทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 924 องค์กร สนับสนุนให้รัฐบาลคงนโยบายการห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบชนิดใหม่ต่อไป หากสถานการณ์เปลี่ยนไป ประเทศไทยมีความพร้อมมากขึ้น มีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ชนิดใหม่ต่อสุขภาพ ก็พร้อมที่จะสนับสนุนรัฐบาลในการกำหนดนโยบายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ชนิดใหม่ที่เหมาะสมต่อไป” ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี กล่าว

Credit : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2974619


พิมพ์