เปิดแผน ‘เยาวชนเอเชียแปซิฟิก’ พลิกเกมรุกกลับต้านบริษัทบุหรี่

เปิดแผน ‘เยาวชนเอเชียแปซิฟิก’ พลิกเกมรุกกลับต้านบริษัทบุหรี่

“ตัวแทนเยาวชนประเทศไทยได้ร่วมกันร่างปฏิญญาขึ้น แล้วนำเข้าสู่การพิจารณาของผู้แทนเยาวชนแต่ละประเทศ ในการประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 13 เพื่อขอคำรับรองก่อนประกาศเป็นปฏิญญาเยาวชนเอเชียแปซิฟิก ในการควบคุมยาสูบ โดยเรียกร้องให้มีการดำเนินการ 5 ประการ เน้นพลังเยาวชนเป็นฐาน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสร้างสังคม ปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน

โดยกลุ่มตัวแทนเยาวชนยังเชื่อว่าอนาคตที่ดีของพวกเขาคือการรู้เท่าทันพิษภัยของบุหรี่”

นนทกร ศิริวัฒนสาธร นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิกสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand) หนึ่งในเยาวชน คนรุ่นใหม่ที่ได้เข้าร่วมการประชุม Youth Program of APACT 2021 กล่าวถึงสาระสำคัญของสารตั้งต้น ที่พัฒนาเป็นปฎิญญาต้านยาสูบของกลุ่มเยาวชนนานาชาติ

เขาบอกด้วยว่า ปฏิญญาว่าด้วยยาสูบหรือสุขภาพที่เยาวชนไทยร่างขึ้นมานั้นไร้ข้อกังขา เพราะกลุ่มเยาวชนจาก นานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมฯ ต่างให้การสนับสนุนและเห็นด้วยกับปฏิญญาที่จะให้วัยรุ่นมีบทบาทสำคัญในการต่อต้าน บุหรี่ เช่น ปราสาด เซเนกา ตัวแทนเยาวชนจากศรีลังกา กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของเยาวชนควรเป็นอันดับแรก เพราะเป้าหมายใหญ่ของการชักจูงเข้าสู่วงจรสูบบุหรี่คือพวกเขา พลังเยาวชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึง Mahadula Kumari ที่มองว่าการเสริมอำนาจให้กับชุมชนเป็นวิธีที่ดีที่สุด และเป็นเยาวชนเองที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้ชุมชนบรรลุ เป้าหมายได้ หรือสามารถเปลี่ยนทัศนคติของชุมชนได้ ส่วน ศิริฤดี ฉันทชัยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการเพื่อ สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ภายใต้สมาพันธ์ IFMSA-Thailand ระบุว่า เราสามารถร่วมมือกันในฐานะเยาวชนเพื่อต่อสู้ กับการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ และ Abu Rayhan แพทยศาสตร์มหาบัณฑิต บอกว่า จะใช้ความรู้ที่ได้จาก การประชุมในครั้งนี้ ในการเคลื่อนไหวการควบคุมยาสูบในประเทศของตนเอง

ขณะที่ สุวินัย จิระบุญศรี นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิก IFMSA-Thailand เผยภายหลังเข้าร่วมประชุม Youth Program of APACT 2021 ว่า สิ่งสำคัญในปฏิญญา ที่ตัวแทนเยาวชนทุกประเทศ เห็นตรงกันว่า ควรให้เยาวชนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในบอร์ด และองค์กรต่อต้านบุหรี่ ต่างๆ มากขึ้น ในลักษณะคณะกรรมการ เยาวชนหรือกลุ่มเยาวชน เพื่อร่วมพิจารณาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ ซึ่งจะช่วยให้ตามเกมบริษัทยาสูบได้ทัน เพราะพวกตนกำลังตกเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ ที่บริษัทหมายตาให้กลายเป็นเป้าหมายหลัก ซึ่งรู้ดีว่าการออกแคมเปญ เชิญชวนให้เข้าสู่วงจรยาสูบแบบไหน ที่จะได้ผลในกลุ่มวัยรุ่น จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอนี้ไปพิจารณา

Credit : https://siamrath.co.th/n/282426


พิมพ์