ผอ.สายเลิกบุหรี่ 1600 ชี้โควิดระบาดทำคนอยากเลิกบุหรี่ เหตุกังวลเรื่องปอด

ผอ.สายเลิกบุหรี่ 1600 ชี้โควิดระบาดทำคนอยากเลิกบุหรี่ เหตุกังวลเรื่องปอด

ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ 1600 ชี้ช่วงโควิดระบาด คนอยากเลิกบุหรี่ เหตุเพราะกังวลเรื่องปอด กลายเป็นสาเหตุอันดับแรก แตกต่างจากก่อนโควิด สาเหตุเลิกบุหรี่มาจากคนในครอบครัว ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลคนเลิกบุหรี่ในฮอสพิเทล Home isolation และ Community isolation


เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2564 รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) หรือ สายเลิกบุหรี่ 1600 กล่าวภายในงานประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (NATFT) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอีก 12 องค์กรพันธมิตร ระหว่างวันที่ 3 -4 ก.ย.2564

(ข่าวเกี่ยวข้อง : อัปเดตบุหรี่เชื่อมโยงโควิด-19 ร่วมประกาศปฏิญญาเรียกร้อง 17 ข้อ)

โดย รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) หรือ สายเลิกบุหรี่ 1600 ให้ข้อมูลว่า สายด่วน 1600 มีการบริการเลิกบุหรี่ ทั้งแบบเชิงรับ (รับสายโทรเข้า) และเชิงรุก(โทรออกตามนัด) โดยการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เป็นแบบสั้น 3-5 นาที เพื่อให้ตั้งใจเลิกภายใน 30 วัน และแบบเข้มข้น 20 นาที เพื่อให้กำหนดวันเลิก ลงมือเลิกอย่างมั่นใจ และการให้คำปรึกษา 5-15 นาที ให้มีกำลังใจประมาณ 6 ครั้งภายใน 1 ปี ซึ่งมีการป้องกันการเสพซ้ำด้วย

Credit : https://www.hfocus.org/


พิมพ์