ศจย.รับลูก WHO เร่ง Commit to Quit หนุนคนไทยเข้าถึงบริการช่วยเลิกบุหรี่ทุกช่องทาง

ศจย.รับลูก WHO เร่ง Commit to Quit หนุนคนไทยเข้าถึงบริการช่วยเลิกบุหรี่ทุกช่องทาง

ศจย.เดินหน้า Commit to Quit วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม รณรงค์ช่วยคนไทยอยากเลิก บุหรี่ เข้าถึงบริการช่วยเลิกบุหรี่ในทุกช่องทางให้มากที่สุด หลัง WHO พบ มีประชากรโลกแค่ร้อยละ 30 เข้าถึงบริการช่วยเลิกบุหรี่ได้ จากผู้ที่อยากเลิกกว่า 780 ล้านคน เตรียมแจกวารสาร "มุ่งมั่นตั้งใจ เลิกบุหรี่ได้จริง" ให้ภาคีประยุกต์ใช้กำหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติ พร้อมผลักดันยาช่วยเลิกบุหรี่ เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ หนุนใช้สมุนไพรเป็นศาสตร์ทางเลือกรักษาอาการติดนิโคติน

รศ.ดร.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนแคมเปญรณรงค์ให้ประชาชนงดสูบบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ในปีนี้ WHO มีคำขวัญว่า "Commit to Quit" หรือ "ความมุ่งมั่น ที่จะเลิกบุหรี่" ว่า ในปีนี้ ศจย.คงยังสนับสนุนให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่และควบคุมยาสูบผ่านงานวิชาการ ซึ่งได้จัดทำวารสารก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ในประเด็น "มุ่งมั่นตั้งใจเลิกบุหรี่ได้จริง" เนื้อหาภายในวารสาร เกี่ยวข้องกับเรื่องวันงดสูบบุหรี่โลก งานวิจัยเกี่ยวกับบุหรี่ในหลายมิติ และวิธีการไปสู่ Commit to Quit อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงวิธีการรักษาจากภาวะเสพติดนิโคติน ซึ่งต่อไปในประเทศไทยจะใช้คำนี้แทนการ เสพติดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ และอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อภาคีเครือข่ายด้านการ รณรงค์เลิกบุหรี่ ในการนำไปใช้ผลักดันแง่นโยบาย หรือนำไปใช้ในทางปฏิบัติให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ และ ผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางช่วยเลิกบุหรี่ที่มีอยู่ในมากที่สุด.........

Credit : https://www.ryt9.com/s/prg/3227772


พิมพ์