"หมอหทัย" วอน รมว.คลัง ควรทบทวนบทบาท ผู้ว่า ยสท. หลังให้บริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่เข้าพบ ส่อให้คิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

"หมอหทัย" วอน รมว.คลัง ควรทบทวนบทบาท ผู้ว่า ยสท. หลังให้บริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่เข้าพบ ส่อให้คิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ดร.นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ประธานรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (2550-2551) เปิดเผยถึงประเด็นความน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับบริษัทยาสูบข้ามชาติ หลังจากพบว่า ผู้อำนวยการฝ่ายร่วมมือทางธุรกิจ และทีมงานจากบริษัทฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าพบนายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท)

เพื่อศึกษาหารือร่วมกันถึงความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจส่งออกบุหรี่ไทยไปต่างประเทศ เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ดร.นพ.หทัย กล่าวว่า การทำธุรกิจกับบริษัทฟิลลิป มอร์ริสนั้น ผู้ว่าการการยาสูบประเทศไทย น่าจะไม่เข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่าง บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส โดยลงทุนมหาศาลในการสร้างโรงงานยาสูบที่ทันสมัยและมีส่วนแบ่งทางการตลาดกว่า 70% ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์ ได้ฟ้องรัฐบาลไทยต่อองค์การการค้าโลก ในเรื่องการจัดเก็บภาษีไม่ถูกต้อง และไทยถูกตัดสินให้แพ้มาตั้งแต่ปี 2551 นับเป็นเวลา 13 ปีแล้ว ที่คดีดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ และถือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีของไทย มีความเป็นห่วงอย่างยิ่ง แต่ ยสท. กลับเชื่อมความสัมพันธ์ และกังวลว่าจะมีการดำเนินการอะไรหรือไม่

“ปัจจุบัน ยสท. เป็นองค์กรนิติบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังตาม พ.ร.บ. การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 จึงขอกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับทราบถึงผู้ว่าการ ยสท. ผู้นี้ด้วยว่าไม่มีความรู้ในเรื่องพฤติกรรมของบริษัท ซึ่งการกระทำเช่นนี้ ถือว่าไม่เหมาะสม” ดร.นพ.หทัย กล่าว

Credit : https://www.hfocus.org/content/2021/02/21137


พิมพ์