ประกาศการคัดเลือกบริษัทรับจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22

ประกาศการคัดเลือกบริษัทรับจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22

ประกาศการคัดเลือกบริษัทรับจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์ จัดจ้างบริษัทรับจัดงานประชุมและการจัดบูธนิทรรศการของหน่วยงาน

และภาคีเครือข่ายในการจัดประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง “สานพลังปกป้องเด็กไทยจากบุหรี่ไฟฟ้า: รอดด้วยรัฐสภา” ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 1 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศธ์ ตำบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี
บัดนี้การคัดเลือกได้สิ้นสุดลงตามกระบวนการ
โดยบริษัทรับจัดงานประชุมที่ได้รับคัดเลือก คือ บริษัท สามหกห้า ครี เอ จำกัด
ขอบคุณทุกบริษัทที่ได้เข้ามานำเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย
หากประสงค์ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณรติกร เพมบริดจ์ หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์ 064-585-3818 โทรสาร 02-201-1729
อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


พิมพ์