เรียนเชิญร่วมส่งประกวดงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22

เรียนเชิญร่วมส่งประกวดงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22

เรียนเชิญร่วมส่งประกวดงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง "สานพลังปกป้องเด็กไทยจากบุหรี่ไฟฟ้า รอดด้วยรัฐสภา"ในระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2567

 Poster020724


พิมพ์