ประกาศการคัดเลือกบริษัทรับจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21

ประกาศการคัดเลือกบริษัทรับจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21

ประกาศการคัดเลือกบริษัทรับจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์ จัดจ้างบริษัทรับจัดงานประชุมและการจัดบูธนิทรรศการ

ของหน่วยงานในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ ฯ
บัดนี้การคัดเลือกได้สิ้นสุดลงตามกระบวนการ
โดยบริษัทรับจัดงานประชุมที่ได้รับคัดเลือก คือ บริษัท เมจิก ไอเดีย จำกัด
ขอบคุณทุกบริษัทที่ได้เข้ามานำเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย
หากประสงค์ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คุณรติกร เพมบริดจ์ หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์ 064-585-3818 โทรสาร 02-201-1729 อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


พิมพ์