การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 20

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 20

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 20 เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า : ภัยซ่อนเร้นในสังคม” ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รูปแบบ Hybrid Conference โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

"ปฏิญญา"

ดาวโหลดกำหนดการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่: โทร. 0645853818 , 0858028823
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nationconference2022

qrregister2022


พิมพ์