การประชุมภูมิทัศน์โจทย์วิจัยการควบคุมการบริโภคยาสูบ 2565

การประชุมภูมิทัศน์โจทย์วิจัยการควบคุมการบริโภคยาสูบ 2565

โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณปวีณา ปั้นกระจ่าง 081-6514336

2022 01 14 10 12 04


พิมพ์