ขอเชิญชมรายการ "พบหมอรามา ฯ" ในประเด็นร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่

ขอเชิญชมรายการ "พบหมอรามา ฯ" ในประเด็นร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชมรายการ "พบหมอรามา ฯ" ในประเด็นร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ “Commit to Quit # เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได้ + 🚭 "วิธีการเลิกบุหรี่คุณทำได้" 🚭 "งานวิจัยเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่"  โดย รศ.ดร.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

รับชมพร้อมกันทาง RAMA CHANNEL ช่อง ทรูวิชั่น 42 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น- 16.30 น. website https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/ Facebook https://www.facebook.com/ramachannel YouTube Channel https://www.youtube.com/user/RamachannelTV

2021 05 30 18 54 00


พิมพ์