ชวนชม Life Talk "เลิกเหอะ คุณทำได้

ชวนชม Life Talk "เลิกเหอะ คุณทำได้

....... บ า ง ก อ ก นี้ . . . ดี จั ง ............ ชวนชม Life Talk "เลิกเหอะ คุณทำได้" บุหรี่มวน บุหรี่ไฟฟ้า ชีวิตเสี่ยงในวงกว้าง จากตัวแทนเยาวชน ผู้เคยได้รับผลกระทบ ผู้ผ่านประสบการณ์การสูบ และผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมยาสูบ พบกันและแลกเปลี่ยนผ่านไลฟ์ที่เพจ บางกอกนี้ดีจัง วันเสาร์ที่ 15 พ.ค 64 เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป เครือข่ายร่วม และสนับสนุน โดย -สำนักงานกองทุนสนับการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

  • มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
  • ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
  • มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา

Credit : https://www.facebook.com/381298465841842/posts/828121261159558/

info160521


พิมพ์