การประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม “#รวมพลคนรักลูกหลานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”

การประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม “#รวมพลคนรักลูกหลานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”

การประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม “#รวมพลคนรักลูกหลานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” ในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย MCEPASTEBIN 

191023

 


พิมพ์