บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่อง "บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ"
ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 9:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 


พิมพ์