การประชุมเตรียมรายงานผล Critical appraisal งานวิจัยประเด็นบุหรี่ไฟฟ้า"

การประชุมเตรียมรายงานผล Critical appraisal งานวิจัยประเด็นบุหรี่ไฟฟ้า"

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 418 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้จัด "การประชุมเตรียมรายงานผล Critical appraisal งานวิจัยประเด็นบุหรี่ไฟฟ้า" เพื่อเสนอต่อ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แขนงต่างๆ และด้านระบาดวิทยา ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมยาสูบของประเทศ และกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะมีการจัดเตรียมรายงานฉบับนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทยต่อไป

และในวันเดียวกันนี้ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศจย. ได้เปิดเผยผลการศึกษาวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ จากวารสารขององค์กรวิชาชีพทางการแพทย์และมหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้ระบุตรงกันว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีผลเสียต่อสุขภาพ แนะนำให้หลีกเลี่ยง ห้ามใช้ จำกัดการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้า.........................

Credit : สยามรัฐ อ่านเพิ่มเติม https://siamrath.co.th/n/222667 บ้านเมือง อ่านเพิ่มเติม https://www.banmuang.co.th/news/bangkok/224397


พิมพ์