Items filtered by date: June 2017

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) ภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างบริษัทรับจัดงานประชุมและการจัดบูธนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ และบูธนิทรรศการของหน่วยงานภาคีในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ.2560

The Danish Institute for Human Rights (DIHR) used a rights-based approach to assess tobacco production and marketing. “Tobacco giant Philip Morris International (PMI) approached the Danish Institute for Human Rights (DIHR), a quasi-state body, last year to collaborate on a “human rights implementation plan” for PMI. The DIHR was given access to the corporation

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

Youth Finishit US Campaign Successful : A longitudinal study of over 7,536 subjects with data collected at baseline and in 3 follow up surveys found that higher levels of truth media ad awareness were significantly associated with higher likelihood of reporting agreement across all attitudinal constructs surveyed: anti-smoking imagery, anti-social smoking sentiment,

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

E-cigarette use is becoming more common but has not always been specifically included in surveys collecting data on tobacco-related products. Authors provide 8 core constructs that are important in considering e-cigarette types and use. This information is useful in researching changing e-cigarette developments and in comparing findings in different settings and countries.

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

While tobacco impacts health and the economy, it also has disastrous impacts on the environment that are often overlooked. This overview report traces the environmental impact of tobacco products in agricultural production, tobacco curing, manufacture, transport and distribution, consumption and post-consumption waste. In 40 pages, it discusses environmental damage and

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทยหลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล TRC e learning Class 5

ศจย. ประกาศสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมนานาชาติ 17th World Conference on Tobacco or Health (WCTOH 2018)
ระหว่างวันที่ 7 - 9 March 2018  ณ Cape Town, South Africa (ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้)

บุหรี่อิเล็กโทรนิกส์มีการกล่าวอ้างในการช่วยเลิกบุหรี่ แต่ยังไม่มีหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ที่รับรองประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มีสารนิโคตินสูงถึง 4-24 มิลลิกรัม สูงกว่าบุหรี่ธรรมดากว่า 10 เท่าในขณะที่บุหรี่ธรรมดามีสารนิโคตินเพียง 1.2 มิลลิกรัม ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจสูงส่งผลต่อความดันโลหิต ผู้ผลิตบางรายแต่งรสและกลิ่นผลไม้หรือสมุนไพร ซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่มจำนวนนักสูบหน้าใหม่ได้

Published in POLICY BRIEF

นักวิชาการเผย บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ นักสูบหน้าใหม่อยากลอง เป็นของใหม่จากต่างประเทศ วัยรุ่นที่ใช้บุหรี่อิเล็กโทนิกส์ส่วนใหญ่รายงานว่า สูบใน 7 วันที่ผ่านมา เสี่ยงเกิดอันตรายต่อสุขภาพ สธ.เร่งบังคับใช้กฎหมายควบคุมบุหรี่ใหม่กลางปีนี้ เพื่อควบคุมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่สุดอันตราย

Published in PRESS RELEASE

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC