Items filtered by date: March 2017

การหักดิบไม่ใช่เรื่องง่าย ควรมีการเตรียมตัวให้พร้อมทุกครั้ง การหยุดสูบบุหรี่ ไม่ใช่แค่เพียงเหวี่ยงบุหรี่ใกล้ตัวออกไปห่างๆ แล้วทุกอย่างจะจบสิ้น ยิ่งกับคนที่สูบมาอย่างต่อเนื่องนับสิบปี มันไม่สามารถสำเร็จเสร็จสิ้นง่ายๆ ภายในเวลาไม่กี่วัน เช่นเดียวกับทุกการต่อสู้ คุณต้องเตรียมพร้อมให้จงหนัก ขอคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญสำหรับวันที่พร้อมจะเลิก วิธีการที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้คุณสามารถก้าวต่อไปในเส้นทางนี้ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

Published in Infographic

Implementation of key demand-reduction measures of the WHO FCTC and change in smoking prevalence in 126 countries : https://goo.gl/5Es59D  “Authors used WHO data from 126 countries (including Thailand) to examine the association between the number of highest-level implementations of key demand-reduction measures (WHO FCTC articles 6, 8, 11, 13, and 14) between 2007 and 2014 and smoking prevalence estimates between 2005 and 2015. Unadjusted linear regression showed that increases in highest-level implementations of key FCTC measures between 2007 and 2014 were significantly associated with a decrease in smoking prevalence between 2005 and 2015.

These findings validate the call for strong implementation of the WHO FCTC in the WHO's Global Action Plan for the Prevention and Control of Non-communicable Diseases 2013–2020, and in advancing the UN's Sustainable Development Goal 3, setting a global target of reducing tobacco use and premature mortality from non-communicable diseases by a third by 2030.”

Published online March 21, 2017;  https://goo.gl/ICQ7FY

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

Addressing controversies suggests new research directions : A special supplementary issue of Tobacco Control discusses current conflicts and controversies in tobacco control at: http://tobaccocontrol.bmj.com/content/26/e1. In 18 research papers, perspectives and commentaries, authors discuss controversies about e-cigarettes, nicotine reduction strategies, risk perceptions,

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

ประสิทธิผลของโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ของบุคลากรโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ด้วยงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ทำให้แนวทางการทำงานเกี่ยวกับโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ได้เกิดขึ้นในปี 2558 โดย คุณพิทยา สังข์แก้ว พยาบาลชำนาญการ รับผิดชอบงานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ได้มุ่งขยายผลการดำเนินงานเข้าไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

Published in Community of Practice

วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ หรือ วัน อสม. แห่งชาติ ซึ่งในวัน อสม. แห่งชาติ ประจำปี 2560 ทางศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ขอเชิญชวนเพื่อน อสม. เลิกบุหรี่ เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบและเป็นผู้นำด้านสุขภาพให้กับประชาชน และร่วมกันสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนปลอดบุหรี่

Published in Infographic

วันสตรีสากลร่วมสร้าง The WHITE HOUSE บ้านสีขาวปลอดบุหรี่ ควันบุหรี่มือสอง เป็นเพชฌฆาตเงียบทำร้ายผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่สูดดมควันบุหรี่เป็นเวลานาน เมื่อคนไม่สูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่มือสอง ก็เท่ากับว่าได้สูดดมสารก่อมะเร็งเข้าสู่ร่างกายเช่นเดียวกับคนสูบบุหรี่ ซึ่งควันบุหรี่ก่อให้เกิดโทษทั้งต่อผู้สูบและผู้สูดดมควัน แม้จะได้รับควันเพียงระยะเวลาสั้นๆ

Published in Infographic

สรุปการจัดอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบ โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 4 ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ บ้านสวนลิ้นจี่แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

BACKGROUND: Adolescent use of tobacco in any form is unsafe; yet the use of electronic cigarettes and other electronic vapor products (EVPs) has increased in recent years among this age group. We assessed the prevalence and frequency of cigarette smoking and EVP use among high school students, and associations between health-risk behaviors and both cigarette smoking and EVP use.

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

A recent article by RS Moheimani and colleagues at UCLA in JAMA Cardiology examined heart rhythms and oxidative loads in chronic e-cigarette only users. They found reduced heart rate variability, the variation in the time between heart beats. Reductions in heart rate variability are a well-established predictor of future heart attacks. This adds additional evidence that e-cigarette use increases cardiovascular risks.

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS
Page 1 of 2

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC