เครือข่าย ศจย.

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

Items filtered by date: August 2017

ตัดวงจรผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่

Published in Infographic

Susceptibility to cigarette smoking among middle and high school e-cigarette users in Canada
A study of smoking susceptibility used “data drawn from the 2014–2015 Canadian Student Tobacco, Alcohol and Drugs Survey (n = 25,637). A multivariable logistic regression model was used to examine the

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

E-cigarette use may encourage experimentation with tobacco, study finds
A 2015-2016 study in four Scottish secondary schools found a link between e-cigarette use in "never smokers" - those who have never tried smoking - and their subsequent first experimentation with cigarettes in the following year.

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

Comparing the cancer potencies of emissions from vaporized nicotine products including e-cigarettes with those of tobacco smoke
“Cancer potencies of various nicotine-delivering aerosols were modeled using published chemical analyses of emissions and their associated inhalation unit risks. Lifetime cancer risks were calculated from potencies using daily consumption estimates.

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

Evaluation of a 2009 Indian mass media campaign based on “a nationally representative household survey of 2898 smokeless tobacco users was evaluated using “a standard cost-effectiveness methodology.”
“It successfully generated 17 259 148 additional quit attempts, 431 479 permanent quits and 120 814 deaths averted. The cost per benefit was US$0.06 per quit attempt,

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)ข่าวเผยแพร่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 :  วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที ศจย. แนะผู้ลงทุน ตรวจสอบก่อนลงทุนในกองทุนรวมที่ไปสนับสนุนบริษัทบุหรี่ ชี้ขัดมติ ครม.

Published in PRESS RELEASE

นําเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อกำรควบคุมยาสูบ (Abstract Book)

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.)  โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์ จะจ้างจัดทำปฏิทินช่วยเลิกบุหรี่ จำนวน 20,000 ชิ้น (กระดาอาร์ต 210 แกรม ขนาด 7.25 * 10.25 นิ้ว  / พิมพ์สี่สี เนิ้อหาจำนวน 9 แผ่น / เข้าห่วงกระดูกงูและกระดาษแข็งตั้งปฎิทิน)เชิญผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและยื่นใบเสนอราคาได้ที่ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC