เครือข่าย ศจย.

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

Items filtered by date: May 2017

31 พฤษภาคม 2560 วันงดสูบบุหรี่โลก "บุหรี่ ตัวร้ายทำลายการพัฒนา"

Published in Infographic

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : “กำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”

Published in Research update
Tuesday, 30 May 2017 09:08

แค่สูบ ก็เสีย

สถิติน่ารู้เรื่องการสูบบุหรี่ วงจรร้ายทำลายชีวิต

Published in Infographic

สูญเสียไปเท่าไหร่แล้ว กับคำว่า บุหรี่

Published in Infographic

ทิปส์ง่ายๆ บำบัดผู้ติดบุหรี่ได้ ด้วยหลัก 5A/5R : แนวทางในการบำบัดผู้ติดบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพ

Published in Infographic

A review of existing research (3284 citations) and internal tobacco industry documents shows that “filter ventilation 1) alters tobacco combustion, increasing smoke toxicants; 2) allows for elasticity of use so that smokers inhale more smoke to maintain their nicotine intake; and 3) causes a false perception of lower health risk from “lighter”

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

Smokers planning to quit (n=1070) were assigned to one of 3 conditions: basic, single or deluxe email groups. Self-reported 7-day point-prevalence abstinence was assessed at 1 month, 3 months and 6 months post-enrolment. “Across follow-ups, abstinence was significantly greater for smokers in the deluxe email group (DEG) (34%)

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

Previous research in Spain (http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2017/05/15/peds.2016-2068) showed reductions in rates of preterm birth and low birth weight, and small for gestational age (SGA) rates. This study provides further evidence of the benefits of smoke-free legislation on the sequelae of preterm/ low-weight and SGA births.

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

This study examined multiple contributors of fine particle air pollution in the home. As expected, smoking was a major contributor. “Smoking cigarettes indoors (compared to not smoking cigarettes indoors) was associated with a 56.8% ([e0.45–1]*100) increase in geometric mean particle counts (β = 0.45, p < 0.001) while smoking marijuana indoors was

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS
Thursday, 25 May 2017 11:03

Rheumatoid Arthritis

A large cohort of nurses were followed since 1976. Results from 938 nurses with rheumatoid arthritis (RA) were compared with 8,951 controls. “Among those who smoked at baseline, 40% of participants with RA permanently quit smoking in the early period, compared with 36.1% of the control group. In addition, 33.4% of the RA group died;

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS
Page 1 of 2

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC