เครือข่าย ศจย.

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

Items filtered by date: October 2016

Researchers performed a systematic review of studies aimed at reducing the amount of tobacco used and/or using less toxic products such as nicotine replacement therapies (NRT) and potential reduced-exposure tobacco products (PREPs). Reviewers found limited research that met quality criteria and gave narrative findings where meta-analytic conclusions were not possible.

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS
Sunday, 16 October 2016 20:02

US Survey Research shows 2 influences ...

Two studies based on surveys in the US show youth smoking influences. One youth smoking influence is availability of e-cigarettes, the other is menthol cigarettes. Authors of the first study note the influence of increased e-cigarette use on waves of military recruits: “we demonstrate that survey participants in the 2011-2014 waves who report having ever tried e-cigarettes are far more prone to using traditional cigarettes and/or chewing tobacco than are predicted based on results from the 2002-2006 period.

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

ปัญหาทางด้านสังคมของตำบลนาบัว คือเด็กและเยาวชนที่เริ่มสูบบุหรี่และดื่มเหล้าครั้งแรกเมื่ออายุน้อย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยในเขตตำบลนาบัว 327 คน มีเด็กอายุ 8 - 12 ปี ทั้งชายและหญิง ที่เรียนชั้น ป.4 - ป.6 เริ่มหัดหรือทดลองสูบบุหรี่และดื่มเหล้าครั้งแรกร้อยละ 47 ของเด็กนักเรียนทั้งหมดที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเขตของตำบลนาบัว ซึ่งในปี พ.ศ. 2544 ในกลุ่มนี้จะพบร้อยละ 12 ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้น 4 เท่าตัว

Published in Community of Practice

This supplementary issue of Tobacco Control is open access providing 15 free papers dealing with important issues such as the minimum purchase age of 21, smoke-free homes, a culturally-centered approach to smoke-free policy, tax avoidance and evasion, tobacco retail policy, socioeconomic disparities and tax policies, assessment of retail tobacco practices, new products and ways tobacco is promoted to youth

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

ชื่อกิจกรรม: การประชุมหารือการพัฒนาระบบ Data management สำหรับการนำเข้าและออกรายงานการควบคุมยาสูบ
วัน/เวลา : วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.

ด้วยหลักการและเหตุผลในด้านแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งเสพติดในมุมมองอิสลามที่ว่าด้วยความศรัทธาต่ออัลลอฮ ซบ. การยอมรับในพระเจ้า จิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ และการเชื่อฟังไร้ขีดจำกัดต่อคำสอนของศาสดา จึงทำให้มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอิสลามแห่งแรกในประเทศไทย ริเริ่มโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

Published in Community of Practice

Considering a new study claiming no association of smoke-free laws and heart hospitalization, Working with and choosing different models to determine an association between smoke-free laws and hospitalization involves considering many variables resulting in several ways of missing a relationship. These include overlooking effects of a large number of variables that run together, controlling/eliminating only

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC