เจ้าหน้าที่ ศจย.

แผนงานระยะที่ 5

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ผู้อำนวยการ ศจย.
นายหริสร์ ทวีพัฒนา
นายหริสร์ ทวีพัฒนานักวิชาการ
นางสาวพัชรนันท์ คงมั่น
นางสาวพัชรนันท์ คงมั่นนักวิชาการ
ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช
ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิชรองผู้อำนวยการ ศจย.
ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร
ดร.วศิน พิพัฒนฉัตรนักวิชาการด้านกฎหมาย
นางสาวคัทลียา จระกา
นางสาวคัทลียา จระกาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวจรวยพร อิงคเสรีพิทักษ์
นางสาวจรวยพร อิงคเสรีพิทักษ์นักวิชาการ
นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่าง
นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่างนักวิชาการ
นายปิยะดิษฐ์ มงคลศักดิ์
นายปิยะดิษฐ์ มงคลศักดิ์นักวิชาการสื่อสารสู่สาธารณะ
Dr.Stephen Hamann
Dr.Stephen Hamannนักวิชาการด้านต่างประเทศ
นางสาวรติกร เพมบริดจ์
นางสาวรติกร เพมบริดจ์นักออกแบบการเรียนรู้