ควันบุหรี่มือสอง เพชรฆาตเงียบทำร้ายผู้ใกล้ชิด

17 March 2017

วันสตรีสากลร่วมสร้าง The WHITE HOUSE บ้านสีขาวปลอดบุหรี่ ควันบุหรี่มือสอง เป็นเพชฌฆาตเงียบทำร้ายผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่สูดดมควันบุหรี่เป็นเวลานาน เมื่อคนไม่สูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่มือสอง ก็เท่ากับว่าได้สูดดมสารก่อมะเร็งเข้าสู่ร่างกายเช่นเดียวกับคนสูบบุหรี่ ซึ่งควันบุหรี่ก่อให้เกิดโทษทั้งต่อผู้สูบและผู้สูดดมควัน แม้จะได้รับควันเพียงระยะเวลาสั้นๆ

ก็เป็นอันตรายได้ ดังนั้นในเดือนมีนาคม ซึ่งครบรอบวันสตรีสากล จึงขอชวนคนไทย 3.8 ล้านคนที่เคยลองเลิกสูบบุหรี่ กลับมาเลิกให้สำเร็จด้วยกัน ร่วมสร้าง The WHITE HOUSE บ้านสีขาวปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างครอบครัวตัวอย่าง ที่สามารถทำให้บ้านปลอดบุหรี่ได้ ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีขึ้นของทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก

infog160317

กลุ่มเป้าหมายหลัก : ผู้หญิง เด็กและสตรีมีครรภ์ กลุ่มเป้าหมายรอง : ประชาชนทั่วไป ร่วมรณรงค์ : วันสตรีสากลร่วมสร้าง The WHITE HOUSE บ้านสีขาวปลอดบุหรี่
ความหมายและอันตรายของควันบุหรี่มือสอง ควันบุหรี่มือสอง เกิดขึ้นจากสองแหล่ง คือ ควันบุหรี่ที่ผู้สูบบุหรี่พ่นออกมา และควันบุหรี่ที่ลอยจากตอนปลายมวนบุหรี่ การเผาไหม้ของมวนบุหรี่จะทำให้เกิด

  1. สารเคมีกว่า 4,000 ชนิด
  2. เป็นสารพิษมากกว่า 250 ชนิด
  3. กว่า 50 ชนิด เป็นสารพิษที่วงการแพทย์ระบุว่าเป็นสารก่อมะเร็ง

ผลกระทบจากควันบุหรี่มือสองที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็ก การสำรวจการสูบบุหรี่ระดับผู้ใหญ่พบว่า มีหญิงไทย 8.4 ล้านคนที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านตนเอง และ 1.39 ล้านคน ในที่ทำงาน ควันบุหรี่มือสองก่อให้เกิดโทษทั้งต่อผู้สูบบุหรี่และผู้ดมควัน ผู้หญิงที่ได้รับควันบุหรี่มือสองจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ / โรคมะเร็งลำคอ และโรคมะเร็งอื่นๆ มากกว่าคนทั่วไป ถึง 2 เท่า โดยหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองอย่างต่อเนื่อง จะมีโอกาสเกิดครรภ์เป็นพิษ แท้ง และทารกในครรภ์มารดาจะมีโอกาสคลอดก่อนกำหนด และเกิดอาการไหลตายในเด็กสูงขึ้น
ดือนมีนาคม เดือนแห่งสตรีสากล ร่วมสร้าง The White House บ้านสีขาวปลอดบุหรี่ ควันบุหรี่มือสอง เป็นเพชฌฆาตเงียบทำร้ายผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่สูดดมควันบุหรี่เป็นเวลานาน เมื่อคนไม่สูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่มือสอง ก็เท่ากับว่าได้สูดดมสารก่อมะเร็งเข้าสู่ร่างกายเช่นเดียวกับคนสูบบุหรี่ ซึ่งควันบุหรี่ก่อให้เกิดโทษทั้งต่อผู้สูบและผู้สูดดมควัน แม้จะได้รับควันเพียงระยะเวลาสั้นๆ ก็เป็นอันตรายได้ ดังนั้นในเดือนมีนาคม ซึ่งครบรอบวันสตรีสากล จึงขอชวนคนไทย 3.8 ล้านคนที่เคยลองเลิกสูบบุหรี่ กลับมาเลิกให้สำเร็จด้วยกัน ร่วมสร้าง The WHITE HOUSE บ้านสีขาวปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างครอบครัวตัวอย่าง ที่สามารถทำให้บ้านปลอดบุหรี่ได้ ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีขึ้นของทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก

Download รูปภาพเต็มได้จากเอกสารแนบด้านล่างค่ะ
อ้างอิง:

  1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี. 2556. (8 มีนาคม). ความเป็นมาวันสตรีสากล. ค้นหาวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://womenfund.in.th
  2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2558. (13 มกราคม) "บุหรี่"ภัยร้ายต่อตัวเองและคนรอบข้าง. ค้นหาวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 จาก www.thaihealth.or.th
  3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2559. (26 พฤษภาคม) ระวังควันบุหรี่มือสอง ทำร้ายคนใกล้ชิด. ค้นหาวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 จาก www.thaihealth.or.th

เรียบเรียงโดย: อ.รัตนางศ์ ตุละวรรณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและนวัตกรรมการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สนับสนุนโดย: ศุนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner