TRC Infographic

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

สูบบุหรี่เพิ่มเสี่ยงโรคหัวใจ
ก้าวคนละก้าว ชวนคนที่คุณรักเลิกสูบบุหรี่
การเพิ่มความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่
ข้อมูลบ้านปลอดบุหรี่
ตัดวงจรผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่
31 พฤษภาคม 2560 วันงดสูบบุหรี่โลก "บุหรี่ ตัวร้ายทำลายการพัฒนา"
Tuesday, 30 May 2017 09:08

แค่สูบ ก็เสีย

สถิติน่ารู้เรื่องการสูบบุหรี่ วงจรร้ายทำลายชีวิต
สูญเสียไปเท่าไหร่แล้ว กับคำว่า บุหรี่
ทิปส์ง่ายๆ บำบัดผู้ติดบุหรี่ได้ ด้วยหลัก 5A/5R : แนวทางในการบำบัดผู้ติดบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพ
ไขข้อข้องใจพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
ผลสำรวจพบ ครอบครัวไทยมีคนสูบบุหรี่ 4 ล้านครอบครัว ทำให้คนในครอบครัวที่ไม่สูบบุหรี่เสี่ยงเป็นโรคร้ายจากควันบุหรี่มือสองในบ้านสูงถึง 12 ล้านกว่าคน และครอบครัวที่มีสมาชิกสูบบุหรี่ลูกจะเสี่ยงสูงสูบตาม แนะคนในครอบครัวกระตุ้นให้ผู้สูบตระหนักผลเสียต่อสุขภาพและผลกระทบกับครอบครัว ดังนั้นมาเลิกบุหรี่เพื่อตนเองและครอบครัว ตาม  “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”
การหักดิบไม่ใช่เรื่องง่าย ควรมีการเตรียมตัวให้พร้อมทุกครั้ง การหยุดสูบบุหรี่ ไม่ใช่แค่เพียงเหวี่ยงบุหรี่ใกล้ตัวออกไปห่างๆ แล้วทุกอย่างจะจบสิ้น ยิ่งกับคนที่สูบมาอย่างต่อเนื่องนับสิบปี มันไม่สามารถสำเร็จเสร็จสิ้นง่ายๆ ภายในเวลาไม่กี่วัน เช่นเดียวกับทุกการต่อสู้ คุณต้องเตรียมพร้อมให้จงหนัก ขอคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญสำหรับวันที่พร้อมจะเลิก วิธีการที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้คุณสามารถก้าวต่อไปในเส้นทางนี้ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น
วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ หรือ วัน อสม. แห่งชาติ ซึ่งในวัน อสม. แห่งชาติ ประจำปี 2560 ทางศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ขอเชิญชวนเพื่อน อสม. เลิกบุหรี่ เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบและเป็นผู้นำด้านสุขภาพให้กับประชาชน และร่วมกันสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนปลอดบุหรี่
วันสตรีสากลร่วมสร้าง The WHITE HOUSE บ้านสีขาวปลอดบุหรี่ ควันบุหรี่มือสอง เป็นเพชฌฆาตเงียบทำร้ายผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่สูดดมควันบุหรี่เป็นเวลานาน เมื่อคนไม่สูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่มือสอง ก็เท่ากับว่าได้สูดดมสารก่อมะเร็งเข้าสู่ร่างกายเช่นเดียวกับคนสูบบุหรี่ ซึ่งควันบุหรี่ก่อให้เกิดโทษทั้งต่อผู้สูบและผู้สูดดมควัน แม้จะได้รับควันเพียงระยะเวลาสั้นๆ
ฝึกอดบุหรี่วันต่อวัน อดได้หนึ่งวัน กาาบาททับปฏิทินในวันที่เราทำได้ วิธีการนี้เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง.....

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC