TRC Infographic

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

Wednesday, 02 January 2019 10:21

Infographic Jan 2019

Thursday, 06 December 2018 14:00

info ประกาศ สธ

Thursday, 06 December 2018 13:58

info บุหรี่ไฟฟ้่า

Thursday, 06 December 2018 13:52

infographic Nov 2018

สูบบุหรี่เพิ่มเสี่ยงโรคหัวใจ
ก้าวคนละก้าว ชวนคนที่คุณรักเลิกสูบบุหรี่
การเพิ่มความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่
ข้อมูลบ้านปลอดบุหรี่
ตัดวงจรผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่
31 พฤษภาคม 2560 วันงดสูบบุหรี่โลก "บุหรี่ ตัวร้ายทำลายการพัฒนา"
Tuesday, 30 May 2017 09:08

แค่สูบ ก็เสีย

สถิติน่ารู้เรื่องการสูบบุหรี่ วงจรร้ายทำลายชีวิต
สูญเสียไปเท่าไหร่แล้ว กับคำว่า บุหรี่
ทิปส์ง่ายๆ บำบัดผู้ติดบุหรี่ได้ ด้วยหลัก 5A/5R : แนวทางในการบำบัดผู้ติดบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพ
ไขข้อข้องใจพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
ผลสำรวจพบ ครอบครัวไทยมีคนสูบบุหรี่ 4 ล้านครอบครัว ทำให้คนในครอบครัวที่ไม่สูบบุหรี่เสี่ยงเป็นโรคร้ายจากควันบุหรี่มือสองในบ้านสูงถึง 12 ล้านกว่าคน และครอบครัวที่มีสมาชิกสูบบุหรี่ลูกจะเสี่ยงสูงสูบตาม แนะคนในครอบครัวกระตุ้นให้ผู้สูบตระหนักผลเสียต่อสุขภาพและผลกระทบกับครอบครัว ดังนั้นมาเลิกบุหรี่เพื่อตนเองและครอบครัว ตาม  “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC