ก้าวทันวิจัยกับ ศจย.

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

Tuesday, 08 May 2018 10:11

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561

Rate this item
(0 votes)

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561
"CPTPP ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกที่ครอบคลุมและก้าวหน้า" โอกาสหรือความท้าทายสำหรับประเทศไทย

Read 201 times Last modified on Tuesday, 08 May 2018 10:17

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC