แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Friday, 02 March 2018 17:34

ถอดบทเรียน การขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี...

Rate this item
(0 votes)
Read 85 times Last modified on Friday, 02 March 2018 17:42

Media

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC