Sunday, 12 January 2014 00:00

การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่

Rate this item
(0 votes)

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่น มาระยะหนึ่งแล้ว ความนิยมในผลิตภัณฑ์ยาสูบเหล่านี้มาจากสาเหตุทางด้านผลิตภัณฑ์ คือ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รูปร่างอุปกรณ์แปลกตา กลิ่นหอมมีรสผลไม้ สาเหตุทางด้านสังคม คือ มีการแพร่ระบาดในด้านแหล่งขาย ซื้อง่าย มีขายทุกที่ ๆ วัยรุ่นไป แม้กระทั่งตลาดนัดตามหมู่บ้านก็ยังมีจำหน่าย ความเชื่อผิดในกลุ่มวัยรุ่น

คือ บารากู่ ไม่เสพติดเหมือนบุหรี่หรือไม่มีนิโคตินและทาร์เหมือนบุหรี่ หรือชูรสดีกว่าบุหรี่ธรรมดา ทำให้วัยรุ่นจำนวนมากรวมทั้งผู้หญิงเชื่อและกล้าที่จะลองผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ข้อเท็จจริงคือบารากู่และบุหรี่ชูรสมีนิโคตินเช่นเดียวกันกับบุหรี่ สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ช่วยแพร่กระจายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คือ การโฆษณาในสื่ออินเทอร์เนต และ เครือข่ายสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ย่านการค้าหลายแห่งยังวางจำหน่ายอย่างเปิดเผย และมีผู้ขายหลายรายให้เลือก ซึ่งราคาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่แพง ทำให้สามารถเข้าถึงได้ไม่ยาก

ศูนย์วิจัยและจัดการความรุ้เพื่อการควบคุมยาสุบ (ศจย.) จึงสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการสำรวจสถานการณ์และส่วนประสมทางการตลาดการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่น ติดตามเฝ้าระวังแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบได้

แผนที่ GIS

Read 2099 times Last modified on Friday, 01 December 2017 14:35

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC