รวบรวมงานวิจัยด้านยาสูบที่ตีพิมพ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

Friday, 01 December 2017 16:38

บทความงานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ทำงานปออดบหรี่ 2557

Friday, 01 December 2017 16:37

สถานการณ์สูบบุหรี่ในพระสงฆ์นุสรณ์ 2557

Friday, 01 December 2017 16:34

Evaluation of Quit-Calendar in Smoking Cessation at Sanpasithiprasong Hospital, Ubon Ratchathanitchathani

Friday, 01 December 2017 16:21

รวมบทคัดย่อการวิจัย “การควบคุมยาสูบในสถานศึกษา” พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2553

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC