รู้ทันกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เนื่องด้วยปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ทำให้การเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเตอร์เนตในปัจจุบันนั้นสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย ทำให้เกิดการโฆษณาสินค้าและขายสินค้าทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก เพราะค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือขายไม่แพงและยังมีช่องว่างในการตรวจสอบ อีกทั้งมาตรการในการป้องกันและตรวจสอบทั้งตัวข้อความ
ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่น มาระยะหนึ่งแล้ว ความนิยมในผลิตภัณฑ์ยาสูบเหล่านี้มาจากสาเหตุทางด้านผลิตภัณฑ์ คือ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รูปร่างอุปกรณ์แปลกตา กลิ่นหอมมีรสผลไม้ สาเหตุทางด้านสังคม คือ มีการแพร่ระบาดในด้านแหล่งขาย ซื้อง่าย มีขายทุกที่ ๆ วัยรุ่นไป แม้กระทั่งตลาดนัดตามหมู่บ้านก็ยังมีจำหน่าย ความเชื่อผิดในกลุ่มวัยรุ่น
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้ให้การสนับสนุนนักวิจัยแกนนำ คือ ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมจัดตั้ง “เครือข่ายรู้ทันและเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ” กับภาคีเครือข่าย เมื่อปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา และมีการดำเนินโครงการเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC