PRESS RELEASE

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ / ศจย.

เมนูหลัก ศจย.

Wednesday, 10 October 2018 09:24

สิงห์นักสูบฝ่าฝืนสูบบุหรี่บนรถไฟและชานชาลากว่า 70%

Written by
Rate this item
(0 votes)

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) | ข่าวเผยแพร่: วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที) สิงห์นักสูบฝ่าฝืนสูบบุหรี่บนรถไฟและชานชาลากว่า 70% นักวิชาการห่วงผลกระทบควันมือสอง หลังพบสิงห์นักสูบฝ่าฝืนสูบบุหรี่บนรถไฟและชานชาลากว่า 70% ชี้เร่งรัดบังคับใช้กฎหมายจริงจังห้ามขายห้ามสูบ พื้นที่สาธารณะต้องปลอดบุหรี่ ขยายพื้นที่ปลอดภัยให้คนไทย

ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เผยผลสำรวจพฤติกรรมการสูบและขายบุหรี่บริเวณชานชาลาและบนขบวนรถไฟในประเทศไทย ปีพ.ศ.2560 ที่สำรวจบริเวณสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟ ใน 4 เส้นทาง 72 ขบวน คือ กรุงเทพฯ–เชียงใหม่, กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ-หนองคาย และกรุงเทพฯ-หาดใหญ่-สุราษฎร์ธานี โดยการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 578 ราย พบว่า 71% ของกลุ่มตัวอย่างพบเห็นการสูบบุหรี่บริเวณชานชาลา, 67.4% พบเห็นการสูบบุหรี่บนขบวนรถไฟ และ 61.5% พบเห็นการจำหน่ายบุหรี่บนขบวนรถไฟ โดยรถไฟสายกรุงเทพฯ-หาดใหญ่-สุราษฎร์ธานี ครองแชมป์ มีการพบเห็นการสูบบุหรี่บนขบวนรถไฟถึง 88 รายต่อขบวน
นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 80% ไม่ทราบว่าการสูบบุหรี่บริเวณชานชาลาและบนขบวนรถไฟผิดกฎหมาย ยิ่งกว่านั้นในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวต่างชาติไม่ทราบว่าการสูบบุหรี่บริเวณชานชาลาและขบวนรถไฟผิดกฎหมายสูงถึง 98% จากการสำรวจพบว่าบนขบวนรถไฟยังไม่มีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่ในทุกตู้โดยสาร และพบว่ามีกลุ่มตัวอย่าง 33.3% ไม่เคยเห็นป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่บริเวณชานชาลาและขบวนรถไฟ

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ขอสนับสนุนให้มีการเร่งรัดบังคับใช้กฎหมาย ห้ามขายห้ามสูบบุหรี่บนรถไฟและสถานีรถไฟ ตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพัฒนาระบบการทำงานเชิงรุกร่วมกันอย่างจริงจัง ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าของพื้นที่ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งจะส่งผลขยายพื้นที่ปลอดภัยทางสุขภาวะของประชาชน ให้คลอบคลุมถึงบนรถไฟและสถานีรถไฟซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่ต้องปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายกำหนดโทษผู้สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ไว้ไม่เกิน 5,000 บาท แต่หากผู้ดำเนินการไม่จัดให้มีเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่ให้ชัดเจนและสื่อสารรณรงค์ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตห้ามสูบจะมีโทษปรับสูงสุดถึง 50,000 บาท

อ้างอิง: รายงานการจำหน่ายและพฤติกรรมการสูบบุหรี่บนขบวนรถไฟและชานชาลาสถานีรถไฟในประเทศไทย พ.ศ. 2560  โดย นวลตา อาภาคัพภะกุล และคณะ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: หริสร์ ทวีพัฒนา นักวิชาการ ศจย. โทรศัพท์ 061-7244411 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read 98 times Last modified on Sunday, 11 November 2018 22:48

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC