PRESS RELEASE

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ / ศจย.

เมนูหลัก ศจย.

Tuesday, 01 May 2018 19:30

ไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษจำนวนมาก ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

Written by
Rate this item
(0 votes)

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 : วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที 
ไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษจำนวนมาก ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า อาจารย์คณะสาธารณสุขศ่าสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผย รายงานการศึกษา “ผลกระทบต่อสุขภาพของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์หรือบุหรี่ไฟฟ้า”

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 โดยสถาบันวิชาการแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการแพทย์ (NASEM) ร่วมกับองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) ที่ได้ข้อสรุปจากผลการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ มากกว่า 800 ชิ้น พบว่า ในบุหรี่ไฟฟ้าและไอระเหยที่ผู้สูบพ่นออกมานั้น ประกอบด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก และมีสารนิโคตินและสารพิษอื่นอีกจำนวนมากที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น ฟอร์มัลดีไฮด์ และอะโครลีน เป็นต้น โดยในไอระเหยที่พ่นออกมาสามารถทำลายดีเอ็นเอและทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ ซึ่งการสูดดมไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเวลานาน ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง และเป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ และยังมีรายงานการวิจัยที่ระบุถึงอันตรายของการสูดไอระเหยจากบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด โดยภายหลังการสูดควันไอน้ำบุหรี่ไฟฟ้าเพียงสิบครั้ง จะสามารถตรวจพบเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดที่ตายและหลุดลอยอยู่ในกระแสเลือดจำนวนมาก ซึ่งในระยะยาวสามารถนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้ยังตรวจพบโลหะหนักในไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าอีกด้วย ซึ่งอาจมาจากขดลวดที่ใช้เป็นแหล่งความร้อน หรือส่วนอื่นๆ ของแท่งหลอดบรรจุแบตเตอรี่และของเหลว
ส่วนรายงานขององค์การอนามัยโลก ปีพ.ศ.2559 ระบุว่าแต่ละยี่ห้อ มีความแตกต่างกันมาก ทั้งลักษณะของผลิตภัณฑ์ แท่งหลอดที่บรรจุน้ำยา ส่วนผสมของน้ำยา และลักษณะการใช้อุปกรณ์ โดยแต่ละยี่ห้อมีสารที่เป็นอันตรายในระดับที่สูง และต่ำกว่าควันบุหรี่ธรรมดาแตกต่างกัน รศ.ดร.เนาวรัตน์ จึงสรุปว่า อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้เพื่อการเลิกบุหรี่ ยังต้องพัฒนาและพิสูจน์ให้มั่นใจว่าปลอดภัยทั้งระยะสั้น และไม่มีผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวด้วย

ประสานงาน: นายหริสร์ ทวีพัฒนา นักวิชาการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
โทรศัพท์ 061-7244411 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read 1260 times

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC