PRESS RELEASE

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ / ศจย.

เมนูหลัก ศจย.

สธ.เผยคนไทยสูบบุหรี่ลดลงเหลือ 10.7 ล้านคน โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง คร่าคนไทยปีละ 1 แสนคน 1 ใน 5 เกิดจากสูบบุหรี่ ชี้หากเลิกสูบจะลดความเสี่ยงเกิดโรคได้ 30-55% สธ.-สสส. มุ่งป้องกันนักสูบหน้าใหม่อายุ 15-24 ปี รณรงค์เลิกสูบ ลดควันบุหรี่มือสองในบ้าน-ที่สาธารณะ วันนี้ (9…
Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 : วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที ไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษจำนวนมาก ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า อาจารย์คณะสาธารณสุขศ่าสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผย รายงานการศึกษา “ผลกระทบต่อสุขภาพของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์หรือบุหรี่ไฟฟ้า”
27 ประเทศห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า การห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์หรือบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดมีอยู่ 27 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย นโยบายที่ใช้กันส่วนใหญ่คือ การห้ามใช้ในสถานที่สาธารณะ การห้ามนำเข้า และการห้ามการทำการตลาด เหตุผลหลักคือบุหรี่ไฟฟ้ากำลังถูกตรวจสอบเรื่องความเสี่ยงต่อสุขภาพและยังไม่มีผลยืนยันว่าปลอดภัย
Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561: วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที นักวิชาการยัน บุหรี่ไฟฟ้ายังไม่ปลอดภัยแน่นอน สูดมากทำให้หายใจไม่ออก ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นผิดปกติ ถึงขั้นเสียชีวิตได้ และเกิดระเบิดมาแล้วทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 13 ครั้ง
“ร่าง พ.ร.บ.การยาสูบแห่งประเทศไทย : การสูญเสียอธิปไตยในการควบคุมยาสูบครั้งใหม่” วันนี้ (9 ก.พ. 2561) ที่ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดย นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย , นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์…
นักวิชาการ ห่วงใยเด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อ “Cigarette promoting items” ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดอีกรูปแบบหนึ่งของบริษัทบุหรี่ รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง “โครงการอิทธิพลของสิ่งของส่งเสริมบุหรี่กับเด็กและเยาวชนไทย” สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Page 1 of 15

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC