PRESS RELEASE

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ / ศจย.

เมนูหลัก ศจย.

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่: วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 | คนไทยมอบของขวัญปีใหม่ให้กัน ที่สาธารณะต้องปลอดบุหรี่ 100% “เลิกบุหรี่ไม่ทำร้ายใคร ทั้งตนเองทั้งคนรอบข้าง” ร่วมเป็นกำลังใจให้คุณเลิกบุหรี่ (เลิกบุหรี่โทร 1600)
Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  ข่าวเผยแพร่: วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที) |  เตือนสิงห์อมควันสูบบุหรี่นานๆครั้ง สูบเพื่อเข้าสังคม ไม่ลดเสี่ยงเสียชีวิตจากพิษบุหรี่ งานวิจัยยืนยันการสูบบุหรี่เป็นครั้งคราวหรือนานๆครั้ง เช่น สูบเป็นบางวัน สูบเวลามีงานเลี้ยงสังสรรค์ สูบเพื่อเข้าสังคม หรือสูบน้อยมวนในแต่ละวัน ยังคงเสี่ยงเสียชีวิตจากโรคจากบุหรี่ เช่น มะเร็งปอด
Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่: วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที) | สูบบุหรี่ในห้องปิดกระทบต่อสุขภาพผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ งานวิจัยพบระดับคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน หรือก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในเลือดของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่อยู่ในห้องร่วมกับผู้สูบบุหรี่สูงขึ้นเท่ากับสูบบุหรี่เอง นอกจากนี้สัมผัสควันบุหรี่มือสองนานเสี่ยงเกิดโรคหัวใจ มะเร็ง ฯลฯ
Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  ข่าวเผยแพร่: วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที งานวิจัยยืนยัน”บุหรี่ซองเรียบ” เพิ่มความชัดของภาพคำเตือน และ ลดนักสูบหน้าใหม่ได้ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวสนับสนุน การประกาศใช้กฎหมายบุหรี่ซองเรียบของประเทศไทยที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14…
Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  ข่าวเผยแพร่: วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที) อัตราสูบบุหรี่ในเยาวชนสหรัฐพุ่งขึ้นคาดเป็นผลจากบุหรี่ไฟฟ้า
งานวิจัยยืนยัน บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยให้เลิกบุหรี่มวน ซ้ำทำให้เลิกบุหรี่มวนยากขึ้น | Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่: วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที)
Page 1 of 17

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC