ข่าวสารบุหรี่

เครือข่ายศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

ประกาศรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม The 12th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health ( APACT 2018ในระหว่างวันที่ 13 - 15 September 2018  ณ Hilton Bali Resort ประเทศอินโดนีเซีย

สรุปผลการคัดกรองเบื้องต้นโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยระยะที่ 4 รอบวันที่ 20 พ.ย.2560

เนื่องด้วยทางศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ขอประกาศประกวดราคา สำหรับโรงพิมพ์หรือผู้สนใจ ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ มีรายละเอียด คือ

A prospective, unblinded, randomized clinical trial of a cessation intervention focused on the underserved and using financial incentives shows success; “Few interventions have targeted low socioeconomic status (SES) and minority smokers in primary care settings…. Patients who were contemplating or preparing to quit smoking were recruited from general internal medicine

“This study analyzed data from the Tobacco and Attitudes Beliefs Survey which included 533 respondents aged 24+ who were current cigarette smokers and e-cigarette ever users. Fifteen self-reported disease symptoms were included as outcome variables. Separate multivariable logistic regression models were estimated for each disease

“In this paper, an experimental campaign was carried out in order to measure the characteristics of electronic cigarettes aerosol and evaluate its carcinogenic effects on active and passive vapers. To this end, aerosol particle number and surface area concentrations were measured by means of a condensation particle counter (CPC 3775, TSI Inc.) and a fast mobility particle sizer

“The Secretariat of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) launched a new Knowledge Hub to track tobacco industry interference in public policy-making. The new center will be located in Bangkok at the Thammasat University’s School of Global Studies.”

ก้าวคนละก้าว ชวนคนที่คุณรักเลิกสูบบุหรี่

ก้าวคนละก้าว ชวนคนที่คุณรักเลิกสูบบุหรี่

บทความงานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ทำงานปออดบหรี่ 2557

Page 1 of 64

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC