ถอดบทเรียน : ชุมชนกำปงปาตาบูดีปลอดยาสูบ “เป็นศูนย์บริการด่านแรกแบบปฐมภูมิในชุมชนที่มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้พึ่งตนเองได้ และประชาชนมีสุขภาพดี” นั่นคือวิสัยทัศน์ของรพ.สต. การดำเนินงานลด ละยาสูบ ภายใต้โครงการ “ชุมชนปาตาบูดีน่าอยู่ สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดยาสูบ” โดยกิจกรรมในโครงการนี้อาศัยผู้นำศาสนาประจำมัสยิด อิหม่าน คอเต็บ แกนนำเยาวชนดารุลฟารุลอิซีน

ไขข้อข้องใจพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

โครงการจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 16 เรื่อง “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) ภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างบริษัทรับจัดงานประชุมและการจัดบูธนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ และบูธนิทรรศการของหน่วยงานภาคีในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่วันที่ 28 เมษายน 2560 : วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที | นักวิชาการเผย ผลการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบของพนักงานเจ้าหน้าที่ พบประมาณครึ่งหนึ่งที่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายครบทุกขั้นตอน แนะพัฒนาศักยภาพพนักงานบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มความเข้าใจในเนื้อหากฎหมาย เสริมทักษะให้ปฏิบัติบังคับใช้กฎหมายได้ถูกต้อง และตั้งทีมบังคับใช้กฎหมายที่มีเครือข่ายควบคุมยาสูบร่วมด้วย รวมทั้งให้ความรู้ชุมชนช่วยเฝ้าระวัง จะทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อเตรียมบังคับใช้กฎหมายใหม่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในกลางปีนี้

ทำความรู้จัก…เภสัชกรอาสาเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ (คภยส.) ปี ค.ศ.2005 (พ.ศ.2548) องค์การอนามัยโลก ต้องการให้บุคลากรสุขภาพเข้ามามีบทบาทสำคัญในการควบคุมยาสูบ ในปีนั้นจึงได้กำหนดคำขวัญคือ Health Professionals and Tobacco Control ด้วยเหตุนี้ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จังหวัดตากเริ่มดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบตั้งแต่ปี 2554 มีเครือข่ายประชาคมจังหวัดตากซึ่งจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในปี 2553 มี คุณศิวะพร คงทรัพย์ เป็นผู้ประสานงาน ทำงานเรื่องบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้ชื่อเฉพาะว่า “เครือข่ายประชาคมงดเหล้าเฝ้าระวังบุหรี่” และทำงานเรื่องเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพโดยการให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องสิทธิการรักษา และยังรับเรื่องร้องเรียนด้วย

An association between e-cigarette use and school- and substance-related risk behaviors among US adolescents From a nationally representative sample of 8,696 high school seniors, an estimated 9.9% reported past-month e-cigarette use only, 6.0% reported past-month cigarette smoking only, and 7.3% reported past-month dual use. School- and substance-related

Nicotine dependence of exclusive E-cigarette and conventional cigarette users This study used the adult database from the Wave 1 Population Assessment of Tobacco and Health (PATH) Study, a nationally representative survey of tobacco use in the United States; Of the total 32,320 observations from the Wave 1 PATH adult database, 3586 (5.9%, weighted)

จี้ รฟท.เร่งจัดการ หลังพบชานชาลา บนรถไฟ นักสูบ-พ่อค้าเร่ขายบุหรี่เพียบขัด กม. งานวิจัยพบพ่อค้าเร่ขายบุหรี่บนรถไฟเส้นล่องใต้เยอะสุด ด้านนักสูบฝ่าฝืน ใช้พื้นที่บริเวณหน้าห้องน้ำ ประตูทางเข้า-ออก และบริเวณทางขึ้น-ลงรถไฟที่จุดข้อต่อรถไฟ เร่งรัดการรถไฟฯ ดำเนินการตามกม. เข้มงวด ขยายพื้นที่ปลอดภัยให้เห็นผลสัมฤทธิ์

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner