Thursday, 09 August 2018 11:29

แฉเล่ห์บุหรี่ไฟฟ้าใช้โปรแกรมปั่นยอดทวิตเตอร์หนุนการใช้

Rate this item
(0 votes)

แฉเล่ห์บุหรี่ไฟฟ้าใช้โปรแกรมปั่นยอดทวิตเตอร์หนุนการใช้ งานวิจัย แฉเล่ห์บุหรี่ไฟฟ้า ใช้โปรแกรมอัติโนมัติปั่นยอดทวิตเตอร์ หนุนการใช้ ด้านองค์การอนามัยโลก ยัน บุหรี่ไฟฟ้าก่อมะเร็งไม่ต่างจากบุหรี่ธรรมดา  ...  เมื่อวันที่ 7 ส.ค.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี  เปิดเผยงานวิจัยล่าสุดจากคณะนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยซานดิเอโก้ สหรัฐอเมริกา (San Diego State)

ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (Journal of Health Communication) เมื่อวันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งได้ศึกษาข้อความในทวิตเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาจำนวนกว่า 194,000 ข้อความ โดยสุ่มเลือกข้อความจำนวน 973 ข้อความเพื่อศึกษาในรายละเอียด พบว่ามีการทวิตข้อความในเชิงสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้ากว่า 66 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่า 54 เปอร์เซ็นต์ของข้อความระบุว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดา ที่น่าสนใจคือ กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของข้อความเกิดจากทวิตเทียม หรือทวิตบอท (twitter bots) ซึ่งเป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างกระแสและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งผู้วิจัยสรุปว่าการสื่อสารให้ความรู้แก่สาธารณะให้เข้าใจถึงโทษของบุหรี่ไฟฟ้ามีความสำคัญ ประชาชนควรตรวจสอบการโฆษณาแฝงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น ข้อความทวิตบอท ที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดต่อการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

ด้าน ดร.เคิร์สติน ช็อตต์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลก กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่าสัดส่วนเยาวชนใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีอายุน้อยลง และพบว่าผู้ที่เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้าหันกลับไปใช้บุหรี่ธรรมดาถึง 3.5 เท่า ทั้งนี้ บุหรี่ไฟฟ้ายังมีจำนวนสารพิษและสารก่อมะเร็งไม่ต่างจากบุหรี่ธรรมดา แม้หลายฝ่ายจะกล่าวอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาแต่ไม่ได้แปลว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีความปลอดภัย

ผศ.ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า จากการสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6  อายุ 16-18 ปี จำนวน 945 คนในกรุงเทพมหานคร พบ 30.5 เปอร์เซ็นต์ สูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยเชื่อว่าปลอดภัยและไม่เสพติด และการสำรวจในนิสิตมหาวิทยาลัย 1,155 คน พบ 61 เปอร์เซ็นต์ สูบบุหรี่ไฟฟ้า และ 41 เปอร์เซ็นต์ เชื่อข้อมูลในเฟสบุคที่ขายบุหรี่ไฟฟ้าว่าปลอดภัย เป็นการสูบแต่ไอน้ำ....

Credit : https://www.dailynews.co.th/politics/659249

Read 127 times

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC