ข่าวสารบุหรี่

เครือข่ายศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

Tuesday, 18 April 2017 11:25

จี้ รฟท.เร่งจัดการ หลังพบชานชาลา บนรถไฟ ...

Rate this item
(0 votes)

จี้ รฟท.เร่งจัดการ หลังพบชานชาลา บนรถไฟ นักสูบ-พ่อค้าเร่ขายบุหรี่เพียบขัด กม. งานวิจัยพบพ่อค้าเร่ขายบุหรี่บนรถไฟเส้นล่องใต้เยอะสุด ด้านนักสูบฝ่าฝืน ใช้พื้นที่บริเวณหน้าห้องน้ำ ประตูทางเข้า-ออก และบริเวณทางขึ้น-ลงรถไฟที่จุดข้อต่อรถไฟ เร่งรัดการรถไฟฯ ดำเนินการตามกม. เข้มงวด ขยายพื้นที่ปลอดภัยให้เห็นผลสัมฤทธิ์

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2560 ร.ต.ท.หญิงนวลตา อาภาคัพภะกุล หัวหน้านักวิจัยในโครงการสำรวจพฤติกรรมการสูบและจำหน่ายบุหรี่บริเวณชานชาลาสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟในประเทศไทย โดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า จากการวิจัยโครงการฯดังกล่าว ระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 - มกราคม 2560 พบร้านค้าบริเวณสถานี เฉพาะที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ มี 3 ร้านค้า จาก 6 ร้าน ที่ฝ่าฝืนพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยโชว์ซองบุหรี่หน้าร้าน สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ร.ต.ท.หญิงนวลตา กล่าวถึงผลการสำรวจบนขบวนรถไฟที่สำรวจ 72 ขบวน พบว่า ยังมีการขายบุหรี่บนขบวนรถอย่างเปิดเผย เฉพาะเส้นทางสายใต้ กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ส่วนขบวนอื่นๆ มีพ่อค้าเร่ฝ่าฝืนขึ้นมาขายบุหรี่พร้อมกับสินค้าประเภทเครื่องดื่ม โดยแบ่งขายบุหรี่ 3 มวน 20 บาท และขายบุหรี่ซอง ซองละ 120 บาท

"ทุกเส้นทางที่สังเกตมีการฝ่าฝืนพ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ทุกขบวน ( 72 ขบวน) โดยมีผู้โดยสารแต่ละขบวนประมาณ 8-12 ตู้รถไฟ ตู้ละประมาณ 76 คน โดยมีคนสูบบุหรี่ประมาณ 10 ราย ต่อ 1 ตู้รถไฟ" ร.ต.ท.หญิงนวลตา กล่าวและว่า นักสูบเหล่านี้สูบประมาณ 6 มวน ต่อการเดินทาง 12 ชั่วโมง และลักษณะของบุหรี่มีทั้งมวนกระดาษเอง ใบจาก และบุหรี่ก้นกรอง และ บริเวณที่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่มากที่สุดคือ หน้าห้องน้ำ ประตูทางเข้า-ออก และบริเวณขึ้นลงรถไฟที่จุดข้อต่อรถไฟ บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่นักสูบชอบมาใช้เป็นที่สูบบุหรี่ซึ่งบริเวณดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของตู้โดยสาร ควันบุหรี่จะเข้าสู่ตู้โดยสารโดยตรง ผู้โดยสารที่นั่งในตู้โดยสารจึงเป็นนักสูบมือสองโดยปริยาย

Read 328 times

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC