ข่าวสารบุหรี่

เครือข่ายศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

Monday, 27 February 2017 10:26

ลุ้น! สนช.ประกาศพ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่ นักกฎหมายชี้อุดรอยรั่วคุมปัญหาบุหรี่

Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่สโมสรกองทัพบก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับเครือข่ายควบคุมยาสูบจัดเสนวนาและแถลงข่าว “โค้งสุดท้าย พ.ร.บ.คุมบุหรี่ เสียงเรียกร้องถึง สนช.)” โดยมี นายไพศาล ลิ้มสถิต ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า บทบัญญัติใหม่ที่น่าสนใจของ พ.ร.บ.คุมยาสูบที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก(FCTC)

คือมาตราที่ 6 กำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมยาสูบแห่งชาติ เพื่อกำหนดนโยบายควบคุมยาสูบแห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และมีกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 8 คน โดยคณะทำงานต้องมีคุณสมบัติไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อป้องกันการแทรกแซง

นายไพศาล กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ตามมาตรา 40 ยังได้ระบุหน้าที่ของผู้ผลิตและผู้นำเข้าจะต้องมีการส่งข้อมูลต่างๆที่จำเป็น ทั้งปริมาณการผลิต การนำเข้า รายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ จัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันบริษัทบุหรี่ต่างชาติไม่ต้องเสนอข้อมูลต่างๆเหล่านี้ ภาครัฐมีข้อมูลของโรงานยาสูบเท่านั้น จึงต้องมีการดำเนินการเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันกับผู้ประกอบการไทย

“ซึ่งการดำเนินการร่างกฎหมายดังกล่าว ขณะนี้ดำเนินการถึงวาระที่ 3 รอที่จะบรรจุเป็นวาระเพื่อให้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ( สนช.) รับรองเป็นกฎหมาย โดยที่ผ่านมาการควบคุมยาสูบยังมีรอยรั่วอยู่ คิดว่ามาจากการควบคุมการใช้กฎหมาย เพราะการกำหนดอายุผู้ซื้อนั้น ในร้านโชห่วยหรือร้านค้าในชุมชนก็ยังฝ่าฝืนอยู่ มีการแบ่งขายบุหรี่ เป็นมวนๆ หรือที่เรียกว่าแบ่งมวนขาย เป็นต้น แต่ทั้งนี้ก็เห็นว่าสถานการณ์ดีขึ้นจากการที่มีการห้ามเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่ให้ทำ CSR ที่เป็นการสนับสนุนภาครัฐ เอกชน หรือตัวบุคคลต่างๆ เช่นการให้ทุนการศึกษาในโรงเรียน มอบเงินทำบุญในสถานเลี้ยงเด็กต่างๆ เป็นต้น พร้อมทั้งยังกำหนดให้มีการทำซองบุหรี่แบบเรียบแต่การทำ CSRอนุญาตให้ทำในกรณีสนับสนุนชาวไร่ยาสูบหรือมอบทุนการศึกษาให้แก่ลูกหลานของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบได้ แต่ทั้งนี้ก็มีข้อแม้ว่าห้ามออกสื่อต่างๆโดยเฉพาในหนังสือพิมพ์เด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท” นายไพศาล กล่าว

Read 284 times Last modified on Saturday, 08 April 2017 08:57

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC