ศจย. เผยข้อเท็จจริงบุหรี่ไฟฟ้า

ศจย. เผยข้อเท็จจริงบุหรี่ไฟฟ้า

หนุนไทยคงห้ามบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อคุ้มครองสุขภาพคนไทย | ตามที่ อาจารย์แพทย์ท่านหนึ่ง ให้ความเห็นต่อสาธารณะที่เข้าใจผิดในประเด็นบุหรี่ไฟฟ้านั้น ทั้งนี้ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ประเด็นบุหรี่ไฟฟ้ามีข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ดังนี้ 1) เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) รายงานตัวเลขล่าสุด ผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกาสูงเกือบ 1,900 ราย เสียชีวิต 39 ราย โดยผู้เสียชีวิตอายุ 17 - 75 ปี 2) งานวิจัยล่าสุดของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย พบว่า ไอบุหรี่ไฟฟ้ามีสารโลหะหนักด้วย อันเกิดการที่คอยล์ให้ความร้อนในการทำระเหย ถึงขนาดมีการเปรียบเทียบว่าเหมือนก๊าซพิษที่ใช้สังหารคนในสงครามโลก และมีงานวิจัยชี้ชัดว่าไอของบุหรี่ไฟฟ้ามี PM 2.5 ซึ่งเป็นอนุภาคทำให้เกิดมะเร็ง และมีน้ำมันที่เป็นตัวทำละลายพวก โพพีลีนไกลคอลและกลีเซอรีน ทำให้ปอดอักเสบ 3) นิโคติน ในบุหรี่ไฟฟ้าสามารถทำให้เกิดมะเร็งปอด และทำให้เสพติดรุนแรง และ 4) งานวิจัยพบว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยเลิกบุหรี่มวน เพราะผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะสูบทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนร่วมกัน

“ศจย. นำเสนอประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าบนข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ดังกล่าว ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยควรห้ามนำเข้า ห้ามขาย ห้ามบริการ และห้ามครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป เพื่อคุ้มครองสุขภาพของเยาวชนและประชาชนไทย" ศ.นพ.รณชัย กล่าว

รายละเอียดติดต่อ: หริสร์ ทวีพัฒนา นักวิชาการ ศจย. โทรศัพท์ 061-7244411 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


พิมพ์