ใช้กัญชาร่วมกับยาสูบ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากและตัดสินใจไม่เลิกสูบยาสูบ

ใช้กัญชาร่วมกับยาสูบ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากและตัดสินใจไม่เลิกสูบยาสูบ

นักวิชาการชี้ ใช้กัญชาร่วมกับยาสูบ ส่งผลต่อการตัดสินใจไม่เลิกสูบยาสูบ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเสี่ยงได้รับสารพิษเพิ่มขึ้นชัดเจน จึงอยากฝากเรื่องนี้ให้สังคมทราบ | ตามที่มีข่าวออกมากล่าวถึงการใช้กัญชาเพื่อการเลิกยาสูบ ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในเรื่องของการนำกัญชามาเกี่ยวข้องกับยาสูบ เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์หรืองานวิจัยที่ยืนยันชัดเจน

ถึงผลที่เกิดจากการสูบกัญชาเพื่อการเลิกยาสูบ

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เปิดเผยผลงานวิจัยในวารสารทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา ชื่อ Clinical Psychiatry ปีพ.ศ.2561 พบว่า ‘การสูบกัญชา’ ทำให้ผู้ไม่เคยสูบยาสูบหันมาสูบยาสูบมากขึ้น ผู้ที่เลิกสูบยาสูบหันกลับมาสูบยาสูบใหม่ และคนสูบยาสูบอยู่แล้วก็ยังคงสูบยาสูบต่อไป และที่น่าเป็นห่วงมาก คือ ‘การนำกัญชามาใช้ร่วมกับยาสูบ’ ซึ่งผลการวิจัยในต่างประเทศยืนยันชัดเจนว่า ‘การใช้กัญชาร่วมกับยาสูบจะส่งผลต่อการตัดสินใจไม่เลิกใช้ยาสูบ’ โดยมีการใช้ใบยาสูบห่อกัญชา ทำให้การใช้ยาสูบเป็นเรื่องปกติ
“จากข้อมูลของสถาบันยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ในสหรัฐอเมริกา พบว่า ‘ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้กัญชาร่วมกับยาสูบ’ คือ 1) ใช้กัญชาร่วมกับยาสูบส่งผลต่อการเลิกกัญชาได้ยากขึ้น 2) พบโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมากขึ้นกว่าการบริโภคยาสูบแต่เพียงอย่างเดียว 3) เสี่ยงต่อการได้รับสารพิษเพิ่มขึ้นและการได้รับคาร์บอนมอนอกไซด์สูงกว่าผู้ใช้ยาสูบเพียงอย่างเดียว 4) เกิดปัญหาการเรียนรู้และความจำเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้กัญชาแต่เพียงอย่างเดียว และ 5) ใช้กัญชาร่วมกับยาสูบในระหว่างตั้งครรภ์เพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดมากกว่าการใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง” ศ.นพ.รณชัย กล่าว

ศ.นพ.รณชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า เรื่องกัญชาเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทย และเป็นเรื่องน่ายินดีถ้าจะมีการพัฒนาศึกษาวิจัยในเรื่องของการใช้เพื่อทางการแพทย์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายยาเสพติดที่แก้ไขใหม่ แต่เรื่องยาสูบมีผลการศึกษาชัดเจนแล้วถึงผลกระทบต่อการใช้ร่วมกับกัญชาซึ่งส่งผลร้ายต่อสุขภาพของประชาชน จึงอยากฝากเรื่องนี้ให้สังคมได้รับทราบ

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการ ศจย.
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: หริสร์ ทวีพัฒนา นักวิชาการ ศจย. โทร. 061-7244411 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ข่าวเผยแพร่: วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2562 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที)


พิมพ์