เลิกบุหรี่ไม่ทำร้ายใคร ทั้งตนเองทั้งคนรอบข้าง

เลิกบุหรี่ไม่ทำร้ายใคร ทั้งตนเองทั้งคนรอบข้าง

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่: วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 | คนไทยมอบของขวัญปีใหม่ให้กัน ที่สาธารณะต้องปลอดบุหรี่ 100% “เลิกบุหรี่ไม่ทำร้ายใคร ทั้งตนเองทั้งคนรอบข้าง” ร่วมเป็นกำลังใจให้คุณเลิกบุหรี่ (เลิกบุหรี่โทร 1600)

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวถึง รายงานขององค์การอนามัยโลกและสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ปีพ.ศ.2560 ที่ระบุว่า บุหรี่สร้างความสูญเสียให้เศรษฐกิจโลก ทั้งค่าดูแลรักษาสุขภาพและสูญเสียความสามารถในการผลิต และยังคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากบุหรี่จะเพิ่มขึ้น จากปีละ 6 ล้านคนในปีพ.ศ.2560 เป็นราว 8 ล้านคนในปีพ.ศ.2573 โดยกว่าร้อยละ 80 ของทั้งโลก ผู้สูบบุหรี่อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง ซึ่งสำหรับประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ จำนวนสูงถึง 57,000 คน ในปีพ.ศ.2560

“ซึ่งผลสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทย พ.ศ.2560 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า คนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งสิ้น 55.9 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่สูงถึง 10.7 ล้านคน และมีผู้ไม่สูบบุหรี่ที่ต้องได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านและสถานที่สาธารณะ โดยจากการสอบถามสมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่พบ ร้อยละ 32.7 ที่เคยมีการสูบบุหรี่ในบ้าน และได้พบเห็นก้นบุหรี่ในที่สาธารณะมากที่สุดคือ ตลาดสดหรือตลาดนัดร้อยละ 61.8 รองลงมาคือ ร้านอาหาร/ภัตตาคาร/สถานที่ที่จำหน่ายอาหารเครื่องดื่มร้อยละ 37.7 สถานบริการขนส่งสาธารณะร้อยละ 25.5 และศาสนสถานร้อยละ 23.1 จึงเป็นห่วงคนไทยที่สูบบุหรี่และผู้ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่มือสองที่ต้องป่วยและเสียชีวิตจากผลของบุหรี่” ศ.นพ.รณชัย กล่าว

ศ.นพ.รณชัย กล่าวชื่นชมกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ออกประกาศเขตปลอดบุหรี่ใหม่ ปีพ.ศ.2561 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้กำหนดสถานที่สาธารณะ รถโดยสารสาธารณ จุดพักคอย ต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สถานเลี้ยงเด็ก สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ ห้องสมุดสาธารณะ สนามกีฬา วัด ตลาด ร้านอาหารติดแอร์ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟใต้ดิน สถานีรถไฟ อาคารผู้โดยสารสนามบิน และรถสาธารณะทุกประเภท (รถเมล์ รถแท็กซี่ รถตู้ รถทัวร์ รถไฟ รถไฟฟ้า รถสามล้อ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง เรือ เครื่องบิน) รวมทั้งจุดพักคอย (ป้ายรถเมล์/พื้นที่โดยรอบของป้ายรถเมล์ในระยะรัศมี 3 เมตร ท่าเรือ ท่ารถสองแถว วินรถตู้ วินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง) หากฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ปรับสูงสุด 5,000 บาท ดังนั้นคนไทยมอบของขวัญปีใหม่ให้กัน ที่สาธารณะต้องปลอดบุหรี่ 100% “เลิกบุหรี่ไม่ทำร้ายใคร ทั้งตนเองทั้งคนรอบข้าง” ร่วมเป็นกำลังใจให้คุณเลิกบุหรี่ (เลิกบุหรี่โทร 1600)

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: หริสร์ ทวีพัฒนา นักวิชาการ ศจย. โทร. 061-7244411 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


พิมพ์