ศจย. เตือน ไอของบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงแพร่ระบาด COVID-19 ไปยังคนจำนวนมากได้ มีผลต่อการลดภูมิคุ้มกันของร่างกาย

ศจย. เตือน ไอของบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงแพร่ระบาด COVID-19 ไปยังคนจำนวนมากได้ มีผลต่อการลดภูมิคุ้มกันของร่างกาย

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.) กล่าวเตือนถึงความเสี่ยงของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมีผลต่อการลดภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้เพิ่มความเสี่ยงเป็น COVID-19 เพราะในไอของบุหรี่ไฟฟ้า มีสารโลหะหนัก เช่น นิเกิล โครเมียม ที่มีพิษต่อปอด แคดเมียมที่มีพิษต่อไต และสารก่อมะเร็ง เช่น เบนซีน อะเซตตัลดีไฮด์

 และบุหรี่ไฟฟ้ายังมีการปลดปล่อยอนุภาคขนาดเล็ก PM 2.5 ที่แทรกซึมเข้าร่างกาย เป็นการสะสมพิษไปก่ออันตรายในอวัยวะต่างๆ ได้ทั่วร่างกาย  

“ไอของบุหรี่ไฟฟ้า สามารถแพร่กระจาย COVID-19 ได้ เมื่อผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าพ่นไอออกมา จะเทียบได้กับการถ่มน้ำลายใส่หน้ากัน เพราะตัวไอของบุหรี่ไฟฟ้า ประกอบด้วยละอองจากระบบทางเดินหายใจ น้ำลาย เสมหะ และแบคทีเรีย เมื่อถูกพ่นออกมาจะลอยเป็นระยะทางไกลและแขวนอยู่ในอากาศในระดับความสูงเท่าศีรษะ  ดังนั้นหากใครเป็น COVID-19 เมื่อสูบบุหรี่ไฟฟ้า พวกเขาจะสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้คนจำนวนมากได้” ศ.นพ.รณชัย กล่าว

ศ.นพ.รณชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีมาตรการห้ามนำเข้า ห้ามขาย และห้ามบริการบุหรี่ไฟฟ้า เพราะเป็นมาตรการจำกัดการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้า และเป็นอีกมาตรการที่จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 ด้วย... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/766573


พิมพ์