สถานการณ์ป่วยตายจากบุหรี่ไฟฟ้าในสหรัฐฯ ขณะนี้ตาย 64 ราย ป่วยปอดอักเสบ 2,758 ราย

สถานการณ์ป่วยตายจากบุหรี่ไฟฟ้าในสหรัฐฯ ขณะนี้ตาย 64 ราย ป่วยปอดอักเสบ 2,758 ราย

(ข้อมูลล่าสุดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)CDC, the U.S. Food and Drug Administration (FDA), state and local health departments, and other clinical and public health partners are investigating a national outbreak of e-cigarette, or vaping, product use-associated lung injury (EVALI).

CDC, FDA, and state health authorities have made progress in identifying the cause of EVALI.
Emergency department (ED) visits related to e-cigarette, or vaping, products continue to decline, after sharply increasing in August 2019 and peaking in September.
National and state data from patient reports and product sample testing show tetrahydrocannabinol (THC)-containing e-cigarette, or vaping, products, particularly from informal sources like friends, family, or in-person or online dealers, are linked to most EVALI cases and play a major role in the outbreak.
Vitamin E acetate is strongly linked to the EVALI outbreak. Vitamin E acetate has been found in product samples tested by FDA and state laboratories and in patient lung fluid samples tested by CDC from geographically diverse states. Vitamin E acetate has not been found in the lung fluid of people that do not have EVALI.
Evidence is not sufficient to rule out the contribution of other chemicals of concern, including chemicals in either THC or non-THC products, in some of the reported EVALI cases.
CDC will continue to update guidance related to EVALI as appropriate.

อ้างอิง: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html


พิมพ์