"ไม่เสียดาย ไม่เสียใจ" : คำพูดจากใจผู้เลิกปลูกยาสูบ

"ไม่เสียดาย ไม่เสียใจ" : คำพูดจากใจผู้เลิกปลูกยาสูบ

"ขับเคลื่อน พืชทางเลือก" : หน่อไม้ฝรั่ง โหระพา 15 กุมภาพันธ์ 2020ข่าวเด่นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการสื่อสารและผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย, ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์, มีปัญหาสุขภาพ, ยุ่งยาก, รอนานกว่าจะได้เงิน, ลงทุนเยอะ, ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.),

หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, อดหลับ อดนอน, เสียสุขภาพจิต, เหม็น, แหล่งเพาะพันธุ์ยุง, ใช้สารเคมี

วันนี้ขอเสนอคำว่า ยุ่งยาก, ลงทุนเยอะ, รอนานกว่าจะได้เงิน, อดหลับ อดนอน, เสียสุขภาพจิต, ใช้สารเคมี, เหม็น, แหล่งเพาะพันธุ์ยุง, มีปัญหาสุขภาพ เป็นต้น จากคำต่าง ๆ ที่นำเสนอข้างต้น เป็นคำที่ตัวแทนชาวบ้านตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เดิมทีเคยปลูกยาสูบและมีความหวังว่าสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปจะส่งกลับมาบ้าง แต่ไม่เป็นไปตามที่หวัง

ในที่สุดเมื่อประมาณปี 2548 ผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้เริ่มขับเคลื่อนมองหาพืชทางเลือก เริ่มตั้งแต่การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง, การปลูกโหระพา, ปลูกมะเขือ เพื่อนำผลผลิตที่ได้ส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารอซื้อถึงหัวบันไดบ้านทุกวันจนมาถึงปัจจุบัน (ปี 2563) สำหรับรายได้ต่อวันไม่ต่ำกว่าหลักพัน ส่วนรายได้ต่อเดือนนั้นก็ปาไปหลักแสน ขึ้นอยู่กับจำนวนเนื้อที่ของแต่ละครัวเรือน กำลังกายที่มาพร้อมกับความขยัน ยิ่งทำมากก็ได้มาก จึงทำให้ชาวบ้านลืมตาอ้าปากได้ สามารถส่งเงินให้ลูกหลานเล่าเรียน บางคนคิดว่าชีวิตนี้คงจะไม่มีรถขี่ ก็มีรถขี่สมใจ

ถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  http://nuradio.nu.ac.th/?p=3833


พิมพ์