จี้เอาผิดร้านค้า พบยังไม่ทำตาม กม. ขายบุหรี่ให้ "เด็ก" ไม่ตรวจสอบอายุ-แบ่งมวนขาย

จี้เอาผิดร้านค้า พบยังไม่ทำตาม กม. ขายบุหรี่ให้ "เด็ก" ไม่ตรวจสอบอายุ-แบ่งมวนขาย

ศจย.เผยผลสำรวจพบ เด็กไทย 1 ใน 5 สูบบุหรี่ เฉลี่ยที่ 14 ปี ร้านสะดวกซื้อ-ร้านขายของชำ 85% ไม่ตรวจสอบอายุผู้ซื้อ 2 ใน 3 เคยขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ครึ่งหนึ่งขายบุหรี่แยกมวน 40% ยังวางโชว์บุหรี่ที่จุดขาย ทำเด็กเข้าถึงง่าย แนะบังคับใช้กฎหมายจริงจัง

วันนี้ (9 ม.ค.) ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรการเฝ้าระวังและจำกัดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบในเด็กและเยาวชนไทย ปี 2562” ซึ่งเก็บข้อมูลในพื้นที่ 12 จังหวัด ทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3,982 คน ผู้ประกอบการร้านค้า ทั้งร้านขายของชำและร้านสะดวกซื้อ จำนวน 1,039 คน ซึ่งผลการวิจัย พบว่า เด็กไทย 1 ใน 5 สูบบุหรี่ อายุเฉลี่ย 14 ปี และพบว่า ผู้ประกอบการร้านค้า 85% ไม่ตรวจสอบอายุของลูกค้าก่อนขายบุหรี่ โดยประมาณ 2 ใน 3 เคยขายบุหรี่ให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี เกือบครึ่งแบ่งขายบุหรี่แบบแยกมวนให้กับลูกค้า และ 40% โฆษณาวางโชว์บุหรี่ ณ จุดขาย

“ผลการศึกษาครั้งนี้ สรุปได้ว่า เด็กไทยยังเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย และมีความรู้เรื่องสารพิษในบุหรี่น้อย ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่ยังไม่ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จึงเสนอให้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง ความรู้พิษภัยบุหรี่และรู้เท่าทันกลยุทธการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ ให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆกับดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายกับร้านค้าที่กระทำผิดอย่างเคร่งครัด" ศ.นพ.รณชัย กล่าว

Credit : https://mgronline.com/qol/detail/9630000002587


พิมพ์